Geen objecten gevonden

Disclaimer

Rechten

Aan het onderhoud en actueel houden van deze website besteedt Woningstichting Den Helder de grootst mogelijke zorg. Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie verouderd of niet (meer) juist is. Aan de informatie op de website of via e-mails die automatisch worden verstuurd vanaf deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Woningstichting Den Helder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten en/of onvolkomenheden op deze website.


Woningstichting Den Helder biedt toegang tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Woningstichting Den Helder kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van deze internetsites en/of informatiebronnen.

Copyright

Niets uit de teksten en grafische voorstellingen (zoals foto’s, logo’s en artist impressies) op deze website mogen, behalve voor privé gebruik, zonder schriftelijke toestemming van Woningstichting Den Helder worden verveelvoudigd en openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax en opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand.

Deel deze pagina