Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Woningstichting Den Helder: klein verlies in 2017

Publicatiedatum: 24-05-2018

Woningstichting maakte in 2017 een relatief klein verlies van 1,062 miljoen euro. In 2016 was er nog een winst van 4,062 miljoen euro.  Oorzaak van het verlies ligt in de forse investeringen van Woningstichting in het stadshart van Den Helder en de investeringen in de bestaande woningvoorraad zoals de duurzame renovatie van de woningen aan de Polderweg en de upgrading van de Baljuwstraat. Jaarlijks wordt meer dan twintig miljoen uitgegeven in de bestaande woningvoorraad aan onderhoud en verbeteringen. Daarnaast betaalt Woningstichting aan de overheid een soortgelijk bedrag aan belastingen en heffingen. Dat komt overeen met vier maanden huurinkomsten.

Noodzakelijke investeringen in het stadshart en in de wijk Nieuw Den Helder worden niet door marktpartijen opgepakt terwijl dit, ook volgens de gemeente, voor de aantrekkelijkheid van de stad, de leefbaarheid van buurten en wijken en voor de verhuurbaarheid van onze woningen toch echt noodzakelijk is. Door de juridische splitsing per 1 januari 2018 kan het van Woningstichting afgesplitste deel, Helder Vastgoed BV, veel van de herstructurerings- en leefbaarheidsactiviteiten doorzetten. Deze investeringen worden gefinancierd met de opbrengst uit de verkoop van woningen en andere panden, zodat de huurders niet mee hoeven te betalen. De gemiddelde huur blijft dan ook laag en dat komt mede doordat Woningstichting de bedrijfslasten laag weet te houden, zeker in vergelijking tot die van veel andere Nederlandse corporaties.

Algemeen directeur Robbert Waltmann: “2018 was het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen. De democratie bepaalt wie onze stad de komende jaren bestuurt. We hopen dat de partijen zien en onderkennen dat deze stad zich opricht en herstelt. Een proces dat alleen succesvol kan zijn door intensief samen te werken. Tien jaar geleden hebben we gezamenlijk de koers uitgezet en gingen we op pad. Tijdens de crisis hielden we met wat laveren ons doel steeds voor ogen. We voelen de wind steeds meer in onze zeilen en nu is het zaak ook de komende collegeperiode koers te houden.”’

Financieel directeur Peter Kramer: “Dankzij de juridische splitsing hebben middeninkomens meer kansen om een betaalbare woning te vinden op de Helderse huurmarkt dan onder de wet- en regelgeving waar tot begin van dit jaar nog ons gehele bezit onder viel. Ouderen kunnen nu doorstromen naar een betaalbaar appartement. De vrijkomende eengezinswoning biedt weer woonruimte aan een startend gezin. Voor de belangrijkste doelgroep, onze bewoners met de kleinste inkomens, blijven meer dan voldoende woningen beschikbaar.”

Bekijk Financieel Jaarverslag 2017.

 

 

 

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden