Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Woningstichting biedt huurders uitstel huurverhoging

Publicatiedatum: 01-04-2020

 

Huurders van Woningstichting Den Helder en Helder Vastgoed BV hoeven pas vanaf 1 januari 2021 de jaarlijkse huurverhoging te betalen. “Op deze manier willen wij onze huurders in deze bijzondere en moeilijke tijd ondersteunen. Dit scheelt het komende halfjaar afhankelijk van de hoogte van huur al gauw enkele tientjes per maand.”, aldus Peter Kramer (financieel directeur Helder Vastgoed BV)

 

Geen inkomensafhankelijke huurverhoging

Verhuurders van woningen mogen jaarlijks de huurprijs aanpassen. De regering stelt elk jaar vast met welk percentage de huren maximaal omhoog mogen en met welk gemiddeld percentage. Voor 2020 geldt dat de huren van individuele woningen afhankelijk van het inkomen maximaal met 6,6% mogen stijgen.

 

Na overleg met de Stichting Huurdersbelang, die de belangen van de huurders van Woningstichting en Helder Vastgoed behartigt, is er voor gekozen om (net als in voorgaande jaren) de huren niet afhankelijk van het inkomen te verhogen. Er wordt alleen gekeken naar het verschil tussen wat de woning eigenlijk aan huur waard is (de streefhuur) en de huur die daadwerkelijk voor de woning wordt betaald. Alleen huurders die minder huur betalen dan de streefhuur krijgen een huurverhoging van 2,6%.

 

Onderhoud woningen en plaatsen energiebesparende maatregelen

Woningstichting houdt de woningen in goede conditie en investeert in de woningen, onder meer  door het treffen van energiebesparende maatregelen als dakisolatie en het plaatsen van zonnepanelen. Bovendien moeten corporaties ook veel belasting betalen aan de rijksoverheid. Al die kosten betalen we onder andere met geld waarmee de huren worden verhoogd.

 

Huurverhoging gaat in per 2021

De huurverhoging wordt pas per 1 januari 2021 geïncasseerd. De huurverhoging gaat formeel in per 1 juli 2020. Dit betekent dat de huur per 1 juli aanstaande wordt verhoogd en tegelijkertijd met een zelfde bedrag administratief verlaagd. Op 1 januari 2021 komt de tijdelijke huurverlaging te vervallen. Eventuele verhoogde servicekosten, bijvoorbeeld voor schoonmaak algemene ruimten, worden ook pas per 1 januari 2021 doorberekend.

 

Alle huurders ontvangen binnenkort een brief waarin belangrijke informatie staat over de huurverhoging, het betalen van de huur en het eventueel bezwaar maken tegen de huurverhoging.

 

Deel deze pagina