Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Splitsing Woningstichting Den Helder

Publicatiedatum: 18-12-2017

Woningstichting Den Helder heeft na ruim drie jaar toestemming van de minister om te splitsen in een Toegelaten instelling en Helder Vastgoed BV. Ook de Raad van Commissarissen, de Stichting Huurdersbelang, de Ondernemingsraad en de gemeente stemmen in met de splitsing. Per 1 januari 2018 is deze splitsing een feit. De splitsing heeft geen gevolgen voor de positie van de huurders.

De nieuwe Woningwet schrijft voor dat corporaties (Toegelaten Instellingen) zich in principe alleen nog mogen bezig houden met sociale volkshuisvesting. Woningstichting houdt zich primair bezig met sociale volkshuisvesting, maar vindt het ook ontzettend belangrijk dat de herstructurering van Nieuw Den Helder en de revitalisering van het stadshart doorgaan en dat behalve de primaire doelgroep ook de middeninkomens over huurwoningen kunnen beschikken. In deze delen van onze stad onderneemt Woningstichting activiteiten die eigenlijk thuis horen bij commerciële partijen. Het gaat om activiteiten met een maatschappelijk doel zoals de bouw van gezondheidscentra, een bibliotheek, maar ook de bouw van duurdere woningen voor de huisvesting van de -voor het draagvlak van Den Helder zo belangrijke- middeninkomens. Woningstichting zou niets liever zien dan dat commerciële partijen deze taken overnemen, maar jammer genoeg komen er geen commerciële partijen naar Den Helder om er te investeren. Daarom wil Woningstichting zelf deze activiteiten continueren. 

Om dat te kunnen blijven doen maakte Woningstichtging de keus om juridisch te splitsen. Achtduizend woningen en het zorg-onroerend goed blijven bij de klassieke corporatie, de Toegelaten Instelling. De overige tweeduizend woningen en het overige bezit van Woningstichting gaan over naar de commercieel-maatschappelijke tak, Helder Vastgoed BV, die de genoemde activiteiten wél mag blijven uitvoeren.
Alle huurders hebben inmiddels gehoord of hun woning bij Helder Vastgoed BV gaat horen dan wel bij de Toegelaten Instelling blijft.
De medewerkers van Woningstichting komen per 1 januari 2018 in dienst van Helder Vastgoed BV. Voor beheertaken (verhuur, onderhoud etc.) huurt de Toegelaten Instelling personeel van Helder Vastgoed BV in.

Van de 330 corporaties die Nederland telt zijn er slechts drie die voor een juridische splitsing kozen. Woningstichting is daar één van. Woningstichting kan dit doen omdat haar taak voor de doelgroep hiermee niet in de knel komt en Woningstichting haar huishoudboekje op orde heeft.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden