Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Landelijke oproep: Schaf de verhuurdersheffing af!

Publicatiedatum: 26-05-2021

De woningcorporaties herhalen vandaag hun oproep om de verhuurdersheffing te schrappen. Directeur-bestuurder Woningstichting Den Helder Robbert Waltmann en wethouder Kees Visser van de gemeente Den Helder hebben hierover een brief gestuurd aan Mariëtte Hamer, de informateur die in Den Haag werkt aan de samenstelling van een nieuw kabinet.

Sinds de invoering van de verhuurdersheffing droegen wij als corporatie in totaal € 37.070.000 af aan verhuurdersheffing. Dat komt neer op ruim €600 euro per huurder per jaar. Deze afdracht hebben we deels opgevangen door onze investeringen in verduurzaming en herstructurering te versoberen dan wel te temporiseren. Het andere deel betaalden onze huurders in de vorm van extra huur. Elke huurder betaalt zo al acht jaar lang € 200 per jaar aan de verhuurdersheffing mee. 

Wij roepen tezamen met onze huurders de politieke partijen die een nieuw kabinet gaan vormen op om niet langer toe te staan dat de zwakke schouders de lasten moeten dragen van een belastingmaatregel die bovendien was bedoeld als tijdelijke crisismaatregel. Door de verhuurderheffing af te schaffen geeft u ons, woningcorporaties, de ruimte om te blijven doen waar we voor zijn opgericht.

 

Deel deze pagina