Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Hoe kom ik aan een woning, hoe krijg ik punten?

Publicatiedatum: 16-02-2021

 

Wij verhuren onze woningen door middel van woonruimteverdeelsysteem Woonmatch Kop van Noord-Holland. Om op onze huurwoningen te kunnen reageren dient u als woningzoekende ingeschreven te zijn.  www.woonmatchkopnh.nl. De woningen worden vedeeld op basis van punten. De kandidaat met de meeste punten krijgt als eerste een woning aangeboden. Wanneer de kandidaat met de meeste punten van de woning afziet, wordt de woning aangeboden aan de eerstvolgende kandidaat met de meeste punten, en zo verder.

Hoe werkt de opbouw van punten?

Een woningzoekende ontvangt één punt voor elke dag dat hij of zij bij Woonmatch als woningzoekende ingeschreven staat. Inschrijven is mogelijk vanaf 18 jaar. Een inschrijving op jonge(re) leeftijd levert op termijn veel punten op. Wacht daar dus niet te lang mee. Het vergroot op termijn de kansen op toewijzing van een woning.  

Woningzoekenden kunnen bij ons ook in bepaalde gevallen aanspraak maken op extra punten. Hieronder gaan we daar op in. Het is belangrijk te vermelden dat woningzoekenden alleen recht op deze extra punten hebben als zij reageren op het huuraanbod van Woningstichting Den Helder of Helder Vastgoed B.V. De extra punten gelden dus niet bij huurwoningen van andere corporaties (die ook op Woonmatch adverteren). 

Woningzoekenden met binding aan de regio krijgen extra punten voor de tijd dat zij in de Kop van Nood-Holland wonen of hebben gewoond. Dit noemt men woonduurpunten. Hoe langer men in de regio woont, hoe hoger het aantal woonduurpunten (maximaal 1500 punten).

Huurders van Woningstichting Den Helder / Helder Vastgoed krijgen 1000 extra punten wanneer zij verhuizen. Dit worden doorstroompunten genoemd. Wij proberen hiermee de doorstroming binnen ons woningbezit te bevorderen.

Ten slotte kunnen woningzoekenden ook extra punten ontvangen wegens economische binding. Hierover krijgen wij geregeld vragen. Daarom leggen we dat hieronder uit.

 

Waarom punten voor economische binding?

Den Helder zit te springen om leerkrachten, verpleegkundigen, marinemensen en ambtenaren. Een groot deel van de vacatures blijft echter onvervuld omdat in Den Helder niet voldoende mensen met de juiste opleiding wonen en omdat veel mensen die wel de juiste opleiding hebben liever op een meer centrale plek in het land gaan werken. We willen deze mensen, die zo hard in Den Helder nodig zijn, aan de stad binden door hen een reële woonkans in Den Helder te bieden. Dat doen we door deze woningzoekenden extra punten voor economische binding te geven.

 

Wanneer recht op punten economische binding?

Woningzoekenden uit de regio Kop van Noord-Holland met een vaste baan van ten minste 20 uur per week krijgen 3000 punten extra. Op deze wijze proberen wij arbeidskrachten uit de regio aan Den Helder te binden. Woningzoekenden van buiten de regio die een baan in Den Helder willen aanvaarden krijgen 5000 punten extra. Dat laatste gebeurt ongeveer 5-10 keer per jaar. Op deze wijze krijgen deze woningzoekenden min of meer een gelijke kans op een woning als iemand die hier geboren en getogen is en al langere tijd als woningzoekende ingeschreven staat.

Voor 65-plussers hebben we aparte woningen gereserveerd

De punten voor economisch binding vervallen zodra er niet meer aan de voorwaarden wordt voldaan. Bijvoorbeeld als iemand met pensioen gaat. Vaak valt dat moment ongeveer samen met de behoefte aan een andere (kleinere, gelijkvloerse, zorgeloze) woning. Als verhuurder spelen wij daar op in en faciliteren wij deze pensioengerechtigden. Een flink aantal van onze woningen zijn gelabeld voor de oudere leeftijdscategorie, hier komen uitsluitend of bij voorrang mensen die 65 jaar of ouder zijn voor in aanmerking.

 

Grote huishoudens en studenten

Grote woningen gaan met voorrang naar grotere huishoudens (3 of meer personen). Een klein huishouden komt alleen voor zo’n grote woning in aanmerking als er geen grote huishoudens op de aangeboden woning reageren.

We houden een aparte lijst bij van studenten die graag een studio in het gebouw Prinses Margriet willen huren. Wanneer een studio vrijkomt wordt deze aangeboden aan de student die het langst op de wachtlijst staat. 

 

Deel deze pagina