Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Woningstichting sluit met gemeente overeenkomst over woon- en adresfraude

Publicatiedatum: 23-05-2019

 

Woningstichting/Helder Vastgoed BV en de gemeente Den Helder ondertekenden woensdag 22 mei een convenant voor het uitwisselen van noodzakelijke (persoons)gegevens, om woon- en adresfraude sneller en succesvoller te kunnen aanpakken. Het uiteindelijke doel is alle vormen van onrechtmatige bewoning, verhuur, gebruik en ‘overbewoning’ van een woning tegen te gaan. Op grond van het convenant kunnen Woningstichting en de gemeente gegevens met elkaar uitwisselen, uiteraard binnen wettelijke kaders zoals de Algemene Verordening Gegevensverstrekking. Ook de wijze van uitwisseling van gegevens tussen gemeente en politie en andere partners staan beschreven. De partijen kunnen hierdoor vormen van woninggerelateerde fraude sneller en gemakkelijker bestrijden.

Woonfraude
Het belang van een verhuurder is dat zijn woning gebruikt wordt als hoofdverblijf van de huurder en niet illegaal wordt onder- of doorverhuurd. Iedere andere wijze van gebruik is in strijd met de regelgeving. Dat kan om illegaal gebruik gaan, zoals hennepteelt, drugs- en/of wapenopslag of prostitutie. Dat gaat meestal gepaard met overlast. Er zijn ook mensen die een onjuist woonadres opgeven om een uitkering, huurtoeslag of subsidie te krijgen waarop zij geen recht hebben. Woningstichting, de gemeente en de politie werken al sinds 2016 samen om de woon- en adresfraude aan te pakken. Burgemeester Koen Schuiling licht toe: ”Onze inwoners mogen van ons verwachten we misbruik aanpakken. De afgelopen jaren is gebleken dat een gezamenlijk aanpak efficiënter en effectiever is. Door gericht adressen te controleren en - waar mogelijk in verband met de privacy -, informatie te delen, krijgen we een beter beeld van hoe de zaken er voor staan. We willen woon- en adresfraude tegengaan, maar uiteindelijk ook voorkomen. Daarom bieden we, waar nodig, ook hulp of zorg. Harde aanpak waar het moet, maar zachte aanpak waar het kan.”

Lastig herkennen
“We willen in Den Helder allemaal veilig en prettig wonen. Daarnaast moeten de sociale huurwoningen eerlijk worden verdeeld. Helaas houdt niet iedereen zich aan de regels voor het huren en verhuren van een woning. Woon- en adresfraude heeft negatieve gevolgen voor de omgeving en voor mensen die een woning zoeken. Een gezamenlijke en gerichte bestrijding van woonfraude helpt daarbij”, zegt directeur Woningstichting Robbert Waltmann. “Deze problematiek levert ons bovendien jaarlijks een fikse schade op. Woonfraude vindt plaats achter de façade van de voordeur en is daardoor lastig te herkennen. Het vergelijken van onze huurdersbestanden met de bestanden van de gemeente geeft ons inzicht in de omvang van de problematiek. Daarnaast stelt het ons in staat woonfraude eerder aan het licht te brengen. Natuurlijk helpen ook signalen van onze medewerkers in de wijk en van alerte burgers.”

Oproep melden woonfraude
Soms merken omwonenden niets van de fraude. Maar er kunnen ook signalen zijn, zoals: altijd dichte gordijnen of afgeplakte, vochtige of beslagen ramen. Buren zien nooit iemand in de woning of horen geen of juist vreemde geluiden (bijvoorbeeld gebrom van een ventilator). Er lopen steeds andere mensen in en uit, men sjouwt vaak met grote verhuisdozen of vuilniszakken. De gemeente vraagt daarom signalen of vermoedens van fraude te melden via het meldingsformulier ‘woon- of adresfraude melden’ op de website van de gemeente Den Helder. Alle meldingen worden vertrouwelijk behandeld en gegevens worden niet verstrekt aan derden. Wie dat prettiger vindt, kan de melding ook anoniem doen.

 

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden