Werken bij Helder Vastgoed BV
Over ons Nieuws & Publicaties Nieuws Nieuwsbericht Eenmalige huurverlaging

Eenmalige huurverlaging

Leestijd: 6 min

*** Vanwege grote drukte bij de gemeente adviseren wij u om het Uitreksel Basisregistratie Personen (BRP) digitaal aan te vragen. Aan de aanvraag zijn kosten verbonden!***

 

De overheid heeft besloten dat huurders in 2023 recht hebben op een eenmalige huurverlaging als hun inkomen lager is dan 120% van het sociaal minimum. Of het voor u geregeld wordt of dat u zelf stappen moet ondernemen ligt aan de hoogte van uw huur en uw inkomen en bij wie u huurt, Woningstichting Den Helder of Helder vastgoed BV.

Voor alle huurders
U heeft als huurder van Woningstichting Den Helder of Helder Vastgoed B.V. recht op huurverlaging wanneer:

  • uw kale huur hoger is dan € 575,03 per maand en lager is dan € 808,06 per maand;
  • u een laag inkomen heeft;
  • de huur van uw huurwoning waarvan de huur moet worden verlaagd uiterlijk op 1 maart 2023 is ingegaan. Huurders die na 1 maart 2023 zijn gaan huren, hebben geen recht op eenmalige huurverlaging.

 

Wanneer is sprake van een laag inkomen?

In onderstaande tabel leest u wanneer sprake is van een laag inkomen.

Uw huishouden bestaat uit

Uw huidige netto huur is hoger dan

Uw inkomen is lager dan

Uw netto huur wordt verlaagd tot

Eenpersoonshuishouden

€ 575,03

€ 23.250

€ 575,03

Eenpersoonshuishouden met AOW

€ 575,03

€ 24.600

€ 575,03

Meerpersoonshuishouden

€ 575,03

€ 30.270

€ 575,03

Meerpersoonshuishouden met AOW)

€ 575,03

€ 32.730

€ 575,03

* Het inkomen van inwonende kinderen tot 27 jaar telt niet mee

U huurt bij Woningstichting Den Helder

Betaalt u per 1 juli 2023 tussen € 575,03 en € 808,06 per maand voor uw huurwoning? Dan vragen wij aan de Belastingdienst of u in aanmerking komt voor huurverlaging. De Belastingdienst stuurt u daarna een brief waarin staat dat we dit hebben gevraagd. De Belastingdienst meldt ons niet hoeveel u precies heeft verdiend, maar alleen of u wel of geen recht heeft op huurverlaging.

Zodra we deze informatie binnen hebben, krijgt u automatisch bericht als u recht heeft op de éénmalige huurverlaging. We sturen deze brieven in mei 2023.

 

Geen bericht ontvangen?

Heeft u voor 1 juni 2023 geen bericht van ons ontvangen en denkt u wel recht te hebben op de eenmalige huurverlaging dan kunt u zelf huurverlaging aanvragen. Lees hier meer over onder Hoe vraag ik  huurverlaging aan?

 

 

U huurt bij Helder Vastgoed BV

Alle huurders van Helder Vastgoed die, gelet op de hoogte van de huurprijs, mogelijk in aanmerking komen voor de eenmalige huurverlaging ontvangen van voor 1 juni 2023 een brief. Wij raden u aan om deze brief af te wachten.

Geen bericht ontvangen?

Heeft u voor 1 juni 2023 geen bericht van ons ontvangen en denkt u wel recht te hebben op de eenmalige huurverlaging dan kunt u zelf huurverlaging aanvragen. Lees hier meer over onder Hoe vraag ik  huurverlaging aan?

 

 

Hoe vraag ik huurverlaging aan?

Als u denkt dat in uw huishouden sprake is van een laag inkomen, vragen wij u vriendelijk om het volgende stappenplan te doorlopen.

Stappenplan aanvraag eenmalige huurverlaging:

  1. Vraag (gratis) via de website van de belastingdienst of via Mijn Belastingen een inkomensverklaring 2021 aan. Doe dit voor alle tot het huishouden behorende personen.
  2. Als u met meerdere huisgenoten bent: tel de inkomens van deze verklaringen bij elkaar op (behalve van inwonende kinderen onder de 27 jaar). Het totaal is het huishoudinkomen. Woont u alleen? Dan is het bedrag dat op uw inkomensverklaring staat uw huishoudinkomen.
  3. Wanneer uw inkomen in 2021 te hoog was om in aanmerking te komen voor een huurverlaging maar u daarna een lager inkomen heeft gekregen, kunt u mogelijk alsnog in aanmerking komen voor huurverlaging als het huidige gezinsinkomen al zes maanden of langer lager is dan 120% van het sociaal minimum. Als u denkt dat hier sprake van is, ontvangen wij graag van u en uw gezinsleden recente inkomensgegevens om vast te stellen of sprake is van een laag inkomen. Wij ontvangen in dit geval graag kopieën van salarisstroken of uitkeringsspecificaties over de afgelopen zes maanden van u en uw eventuele gezinsleden (behalve van inwonende kinderen onder de 27 jaar). Wanneer u ZZP’er bent ontvangen wij graag een verklaring van een erkende boekhouder met een geschatte winst over de afgelopen zes maanden. Voor ieder inkomen in uw huishouden zijn deze documenten nodig. Dus niet alleen voor de AOW, maar bijvoorbeeld ook van het pensioen (indien aanwezig).
  4. Voeg een actuele lijst van de samenstelling van uw huishouden toe. Wij ontvangen in dit verband bij voorkeur en uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente. Vraag hiertoe bij de gemeente om een ‘gezinsuittreksel’, ‘uittreksel BRP Gezin’ of ‘uittreksel woningtoewijzing gezin’.  Wij adviseren u dit digitaal bij de gemeente aan te vragen. Aan deze aanvraag zijn kosten verbonden. 

 

 

Een aanvraag indienen

Wanneer u voldoet aan de voorwaarden en op basis van bovenstaand stappenplan denkt dat sprake is van een laag inkomen, kunt u een aanvraag tot huurverlaging indienen. U kunt voor de aanvraag gebruik maken van de voorbeeldbrief van de Woonbond: https://www.woonbond.nl/publicatie/modelbrief-huurverlaging-2023

 

U kunt een eenmalige huurverlaging aanvragen tot 31 december 2024. De huurverlaging gaat in op de eerste dag van de tweede maand na de datum van het voorstel. Dit betekent bijvoorbeeld dat als het voorstel wordt verstuurd in augustus 2023, de huurverlaging ingaat per 1 oktober 2023.

Indien u na 1 januari 2024 een huurverlaging aanvraagt houdt u er dan rekening mee dat alle genoemde bedragen geïndexeerd worden.

 

 

Stuur uw aanvraag naar

De aanvraag met alle bijbehorende documenten ontvangen wij graag als volgt:

  • per mail: infowsdhnl of;
  • per post: Helder Vastgoed B.V., Postbus 90, 1780 AB Den Helder of;
  • afgifte op kantoor (tijdens kantoortijden): Middenweg 159 te Den Helder.

Wij vragen u vriendelijk om in het onderwerp van de e-mail of brief altijd te vermelden dat het gaat om een verzoek om eenmalige huurverlaging. Wij kunnen er dan voor zorgen dat het verzoek tijdig door de juiste afdeling beoordeeld kan worden.

 

 

 

U ontvangt een huurverlagingsvoorstel

Wanneer u zelf de aanvraag doet en voor eenmalige huurverlaging in aanmerking komt, dan doen wij binnen 3 weken na ontvangst van de actuele inkomensgegevens een huurverlagingsvoorstel. De verlaging gaat in op de eerste dag van de tweede maand na de datum van het voorstel.

 

Het is belangrijk dat u bij de aanvraag om huurverlaging alle benodigde documenten toevoegt. Wij nemen de aanvraag niet in behandeling als er documenten ontbreken. Wij zullen contact met u opnemen als er stukken ontbreken. Pas na ontvangst van alle stukken start de termijn van drie weken.

 

Heeft u vragen?

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij zijn telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 0223-677677.