Stap 5: Aanvragen

Aanpassing aanvragen

Wanneer u aanpassingen aan uw woning wilt uitvoeren dan schrijft u een brief naar ons, waarin u aangeeft wat u wilt veranderen. Voeg bij de brief zoveel mogelijk informatie over de geplande voorzieningen en indien aanwezig de bouwtekeningen.

U kunt de brief sturen naar: Postbus 90, 1780 AB Den Helder.

Als wij de aanvraag goedkeuren, ontvangt u binnen enkele weken een brief met de formele, schriftelijke vergunning voor de voorziening(en). In deze vergunning staat informatie over de te gebruiken materialen, het (eventueel) aanvragen van een vergunning bij de gemeente, de te volgen werkwijze en de overige voorwaarden.