Stap 2: Onderhoud

Onderhoud

U bent zelf verplicht tot onderhoud en reparatie van gebreken aan de door u aangebrachte voorzieningen, tenzij u schriftelijk met ons andere afspraken heeft gemaakt.

Mag alles blijven zitten als ik ooit verhuis?

Wij geven in de brief aan of u een tijdelijke of een definitieve vergunning krijgt. Bij een definitieve vergunning mag u de voorziening laten zitten. In geval van een tijdelijke vergunning dient u bij verhuizing de voorziening te verwijderen, tenzij de voorziening wordt overgenomen door de volgende huurder.