Stap 1: Minimale eisen

Minimale eisen

De aangebrachte voorziening dient minimaal aan onderstaande eisen te voldoen:

  • De veiligheid, brandwerende materialen, vluchtwegen, ventilatie e.d. dienen gewaarborgd te zijn;
  • Er mag geen sprake zijn van overlast en hinder voor omwonenden; 
  • De verhuurbaarheid van de woning en de naastliggende woningen mag niet in ongunstige zin beïnvloed worden; 
  • De bouwtechnische kwaliteit van het gehuurde dient op peil te blijven; 
  • Er mag niet in strijd gehandeld worden met de bouwverordening en de eisen van de nutsbedrijven; 
  • Er moet worden voldaan aan algemene aanvaarde esthetische normen; 
  • De deugdelijkheid van de constructie moet goed zijn; 
  • Er mag geen waardedaling van de woning plaatsvinden; 
  • Goed woningbeheer mag niet worden bemoeilijkt; 
  • Het puntentotaal volgens de woningwaardering mag niet verminderen.