Werken bij Helder Vastgoed BV

Zelf klussen

Wilt u uw woning aanpassen? In veel gevallen mag u dat zelf en op eigen kosten (laten) doen.

Wanneer u aanpassingen aan uw woning wilt uitvoeren dan schrijft u een brief naar ons, waarin u aangeeft wat u wilt veranderen. Voeg bij de brief zoveel mogelijk informatie over de geplande voorzieningen en indien aanwezig de bouwtekeningen.

Als wij de aanvraag goedkeuren, ontvangt u binnen enkele weken een brief met de formele, schriftelijke vergunning voor de voorziening(en). In deze vergunning staat informatie over de te gebruiken materialen, het (eventueel) aanvragen van een vergunning bij de gemeente, de te volgen werkwijze en de overige voorwaarden.

Aanpassingen aan uw woning mogen niet zonder meer worden uitgevoerd. Het mag natuurlijk niet zo zijn, dat er gevaarlijke situaties ontstaan doordat u bijvoorbeeld een dragende muur wegbreekt. Of dat de woning zo wordt veranderd, dat het voor ons moeilijk wordt om in de toekomst de woning weer te verhuren.

Stap

1

Minimale eisen

De aangebrachte voorziening dient minimaal aan onderstaande eisen te voldoen:

  • De veiligheid, brandwerende materialen, vluchtwegen, ventilatie e.d. dienen gewaarborgd te zijn;
  • Er mag geen sprake zijn van overlast en hinder voor omwonenden; 
  • De verhuurbaarheid van de woning en de naastliggende woningen mag niet in ongunstige zin beïnvloed worden; 
  • De bouwtechnische kwaliteit van het gehuurde dient op peil te blijven; 
  • Er mag niet in strijd gehandeld worden met de bouwverordening en de eisen van de nutsbedrijven; 
  • Er moet worden voldaan aan algemene aanvaarde esthetische normen; 
  • De deugdelijkheid van de constructie moet goed zijn; 
  • Er mag geen waardedaling van de woning plaatsvinden; 
  • Goed woningbeheer mag niet worden bemoeilijkt; 
  • Het puntentotaal volgens de woningwaardering mag niet verminderen.

Stap

2

Onderhoud

U bent zelf verplicht tot onderhoud en reparatie van gebreken aan de door u aangebrachte voorzieningen, tenzij u schriftelijk met ons andere afspraken heeft gemaakt.

Mag alles blijven zitten als ik ooit verhuis?

Wij geven in de brief aan of u een tijdelijke of een definitieve vergunning krijgt. Bij een definitieve vergunning mag u de voorziening laten zitten. In geval van een tijdelijke vergunning dient u bij verhuizing de voorziening te verwijderen, tenzij de voorziening wordt overgenomen door de volgende huurder.

Stap

3

Vergoeding

Voor sommige voorzieningen krijgt u een vergoeding als u gaat verhuizen. Het gaat dan ook om een voorziening met een (aantoonbare) verbetering. Per voorziening zal door de wijkopzichter bekeken worden of u eventueel in aanmerking komt voor een vergoeding. U kunt vooraf bij de wijkopzichter informeren welke voorzieningen voor een vergoeding in aanmerking kunnen komen.

Stap

4

Geen vergunning aangevraagd

Als u de voorziening netjes, vakkundig en volgens de voorwaarden van ons heeft aangebracht, hoeft dat niet altijd een probleem te zijn. De opzichter zal nadat de woning is opgezegd bij de inspectie nagaan of de voorziening mag blijven of verwijderd dient te worden. Als de voorziening verwijderd dient te worden, moet u de woning in oorspronkelijke staat herstellen. U komt zonder vergunning per definitie niet in aanmerking voor een vergoeding.

Voor vragen of deskundig advies kunt u contact opnemen met ons: tel. (0223) 677677.

Bel (0223) 677677

Stap

5

Aanpassing aanvragen

Wanneer u aanpassingen aan uw woning wilt uitvoeren dan schrijft u een brief naar ons, waarin u aangeeft wat u wilt veranderen. Voeg bij de brief zoveel mogelijk informatie over de geplande voorzieningen en indien aanwezig de bouwtekeningen.

U kunt de brief sturen naar: Postbus 90, 1780 AB Den Helder.

Als wij de aanvraag goedkeuren, ontvangt u binnen enkele weken een brief met de formele, schriftelijke vergunning voor de voorziening(en). In deze vergunning staat informatie over de te gebruiken materialen, het (eventueel) aanvragen van een vergunning bij de gemeente, de te volgen werkwijze en de overige voorwaarden.

Documenten
Alles over zelf klussen