Overlast

Ga niet praten op het moment dat u boos of geïrriteerd bent. Vaak zegt u dan dingen waar u later spijt van heeft.

Procedure overlast melden

Stap

1

Wanneer nemen wij een overlastklacht in behandeling

Voordat wij uw klacht in behandeling nemen dient:

  1. er sprake te zijn van voortdurende overlast;
  2. u de klacht zelf met de overlastgever besproken te hebben;
  3. u na te gaan of andere omwonenden ook overlast ervaren, zodat u gezamenlijk een klacht kunt indienen.

Stap

2

Digitaal of schriftelijk overlast melden

U kunt uw klacht digitaal indienen of schriftelijk per brief.

Digitaal

Klik onderaan op de button Overlast melden om dit eenvoudig en digitaal te doen.

Schriftelijk

Als u de klacht per bief indient vermeldt In de brief dan minimaal:

  1. of u de klacht zelf al met de veroorzaker heeft besproken;
  2. of er meer omwonenden zijn die de overlast ervaren;
  3. of de overlast al bekend is bij ons (eerder gemeld);
  4. of u de politie of een andere instantie heeft ingeschakeld;
  5. een beschrijving van de overlast gedurende een periode van ongeveer vier weken met daarin de aard van de overlast, de data en tijdstippen waarop dit plaatsvindt en hoe lang de overlast aanhoudt.

U kunt de brief opsturen naar:

Woningstichting/Helder Vastgoed
Postbus 90, 1780 AB Den Helder

of afgeven bij de receptie op het Woonplein (Middenweg 159).

 

Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.

Overlast melden

Stap

3

Schriftelijke terugkoppeling

U krijgt van ons binnen een redelijke termijn schriftelijk antwoord of de klacht in behandeling wordt genomen, wie de klacht behandelt en welke acties er worden ondernomen.

Wij proberen door middel van gesprekken (hoor en wederhoor) en afspraken er voor te zorgen dat de overlast stopt.

Stap

4

Aanhoudende overlast

Wij overwegen een gerechtelijke procedure te starten in uitzonderlijke situaties als gesprekken en bemiddeling geen resultaat hebben. Eén van de voorwaarden hierbij is dat u en de andere omwonenden de klachten schriftelijk blijven melden en u precies bijhoudt wat en wanneer er gebeurt. Ook is het hierbij van belang dat u wilt getuigen in de rechtszaak.

Documenten
Folder burenoverlast