Disclaimer

Rechten
Aan het en actueel houden van deze website besteedt Helder Vastgoed BV de grootst mogelijke zorg. Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie verouderd of niet (meer) juist is. Aan de informatie op de website of via e-mails die automatisch worden verstuurd vanaf deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Helder Vastgoed BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten en/of onvolkomenheden op deze website.

Helder Vastgoed BV biedt toegang tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Helder Vastgoed BV kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van deze internetsites en/of informatiebronnen.

Copyright
Niets uit de teksten en grafische voorstellingen (zoals foto’s, logo’s en artist impressies) op deze website mogen, behalve voor privé gebruik, zonder schriftelijke toestemming van Helder Vastgoed BV worden verveelvoudigd en openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax en opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand.

Privacy
Persoonsgegevens van klanten van Helder Vastgoed BV worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Helder Vastgoed BV houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden