Gezondheidscentrum De Golfstroom

woensdag 21 februari 2018

Binnen de mantel-intentie-overeenkomst tussen Woningstichting Den Helder en Stichting Vrijwaard worden in het woon-/zorgcomplex De Golfstroom op termijn 40  van de 70 zorgwoningen van Vrijwaard overgedragen naar Woningstichting Den Helder. Dit is het gevolg van de nieuwe regelgeving binnen de  AWBZ, waarbij mensen met een lichtere zorgindicatie in de toekomst meer zelfstandig gaan huren (scheiden van wonen en zorg). Dit is de aanleiding geweest om het voorzieningenniveau van Vrijwaard in het gebouw (restaurant, dagopvang, kapsalon etc.) in omvang terug te brengen. Per 1 september 2017 is dit gerealiseerd.

Gezondheidscentrum

In de ruimtes die vrij zijn gekomen op de begane grond (nabij de hoofdingang) is  het nieuwe gezondheidscentrum gehuisvest. Dit betreft voor het merendeel de huurders van het huidige (gedateerde) Gezondheidscentrum De Schooten. De huurders zijn: twee huisartsenpraktijken, een tandarts, apotheek, fysiotherapie, Mensendieck praktijk, Starlet-DC, logopedist, psycholoog, orthopedisch schoenmaker, thuiszorg en een huidtherapeut. Hiermee is het hele gezondheidscentrum compleet. Om het verkeer ten behoeve van het gezondheidscentrum te kunnen verwerken, is de voormalige bibliotheek De Schooten aan de Garst gesloopt. Hier zijn parkeerplaatsen gerealiseerd.

Voortgang

Het gezondheidscentrum is opgeleverd en in gebruik genomen. Besloten is om de huidige benaming "gezondheidscentrum De Schooten" te behouden. Dit biedt duidelijkheid voor cliĆ«nten. 

De voormalige bibliotheek is gesloopt. Op deze plek zijn parkeerplaatsen en een fietsenstalling aangelegd. Deze voorzieningen zijn niet openbaar en alleen voor personeel en cliĆ«nten van het gezondheidscentrum.

 

 

 

Kenmerken

  • Locatie De Garst 3, Den Helder
  • Start bouw derde kwartaal 2016
  • Status opgeleverd per 1 september 2017
  • Architect Seed Architects, Alkmaar
  • Aannemer Dozy BV, Den Helder
  • Oplevering september 2017
  • Extraveld

    afbeelding atrium De Golfstroom