De Brink

woensdag 21 februari 2018

“In Julianadorp Oost aan de Koningsbrink realiseert Woningstichting Den Helder in samenwerking met De Omring een woon-/zorggebouw met 33 zorgclusterwoningen.  Het ontwerp wordt verzorgd door  GeO Architecten uit Schagen. Het bouwplan voor kleinschalig wonen voor ouderen komt aan de rand van de eerste fase van de Willem Alexander Hof te liggen. Inmiddels wordt de tweede fase ook voorbereid door de gemeente en na realisatie van deze fase ligt het woonzorggebouw centraal in de Willem Alexanderhof.

Het gebouw bestaat uit twee bouwlagen en een kapconstructie van diverse schuine kappen haaks op de lengterichting van het gebouw.
Op de begane grond worden 16 zorgeenheden gesitueerd rondom twee centrale huiskamers. Per huiskamer acht woningen.
Op de verdieping idem dito met dien verstande dat één cluster uit 9 woningen bestaat.
De vier centrale huiskamers van ca. 80 m2 worden voorzien van een terras/balkon, gesitueerd op het zuiden, van ca. 30 m2 waar de bewoners buiten kunnen zitten.

Indeling zorgappartementen:
- woonkamer keuken van ca. 23 m2
- slaapkamer van ca. 13 m2
- badkamer van ca. 7 m2

Naast het woongebouw komen 22 parkeerplaatsen voor bewoners, bezoekers en personeel. Het naastgelegen fiets-/voetpad biedt middels een brug een ontsluiting naar het oude dorp en maakt zo het winkelcentrum De Riepel bereikbaar.

Voortgang
De aanvraag met betrekking tot de afwijking op het bestemmingsplan is ingebracht bij het college van B&W en ligt vanaf eind februari 2018 voor 6 weken ter inzage. Bij een positief besluit wordt de aanvraag omgevingsvergunning eind april ingediend. Op dit moment vindt de laatste fase van de prijsonderhandelingen plaats. Hierna wordt het project uitvoeringsgereed gemaakt. Wanneer zich geen oponthoud voordoet, is de verwachte start van de bouw in juni 2018.

De verwachte oplevering is dan tweede kwartaal van 2019.

Kenmerken

  • Locatie Koningsbrink, Julianadorp
  • Start bouw tweede kwartaal 2018
  • Status in ontwikkeling
  • Aantal 33 zorgclusterwoningen en 4 huiskamers
  • Architect GeO Architecten, Schagen
  • Aannemer Van Wijnen BV, Heerhugowaard
  • Oplevering verwacht tweede kwartaal 2019