Veelgestelde vragen

Inschrijven & toewijzen woonruimte

Algemeen

Inschrijving woning

 • Wanneer kom ik in aanmerking voor een intakegesprek?

  Een intakegesprek wordt gehouden als:

  • er onvoldoende duidelijk is over de door u aangeleverde gegevens
  • er gegevens ontbreken bij de inschrijving

  Als tijdens dit gesprek blijkt dat er geen redenen zijn om aan uw goede huurderschap te twijfelen, schrijven wij u in als woningzoekende. Eventueel worden er aan uw inschrijving bepaalde aanvullende voorwaarden verbonden.

  Als wij de kans op problemen heel groot achten, kunt u niet als woningzoekende worden ingeschreven.

 • Wat is een intakegesprek?

  Een intakegesprek wordt gehouden als wij behoefte hebben aan aanvullende informatie met betrekking tot uw inschrijving. U hebt het gesprek met een medewerker van ons. U wordt door ons hiervoor uitgenodigd.

 • Wanneer word ik in ieder geval NIET ingeschreven als woningzoekende?

  U wordt niet ingeschreven als:

  • u op dit moment schuld of betalingsachterstand van kosten in verband met wonen heeft en/of
  • u in het voorgaande jaar drie keer of vaker een schuld of betalingsachterstand van meer dan een maand in verband met wonen heeft gehad en/of
  • in de afgelopen tien jaar uw schuld in verband met kosten voor wonen twee keer of vaker gesaneerd is en wij één van de schuldeisers waren die slechts een deel van de oorspronkelijke schuld hebben ontvangen en/of
  • bekend is dat bij u of uw huisgenote sprake is van overmatig alcohol en/of drugsgebruik of als u de afgelopen vijf jaar betrokken bent geweest bij drugshandel of ernstige overlast.
 • Wat kost inschrijven?

  Voor de inschrijving betaalt u €15,- p.p. Uw inschrijving is één jaar geldig, na een jaar krijgt u een e-mail van Woonmatch dat u uw inschrijving gratis kunt verlengen als u nog op zoek bent naar een woning.

 • Welke gegevens moet ik (indien van toepassing ook van mijn partner) overleggen voordat ik een woning mag bezichtigen?

  Om een woning te kunnen bezichtigen in 2018 hebben wij de volgende gegevens van u nodig:


  • De belastingaanslag van de belastingdienst van minimaal 2016 of een IBRI formulier wat u gratis opvraagt bij de belastingdienst (0800-0543). Dit hebben wij nodig om het officiële verzamelinkomen van u en (uw eventuele partner of meeverhuizende volwassene(n), niet zijnde thuiswonende kinderen) te bepalen.
  • Een geldig legitimatiebewijs van uzelf en eventuele medecontractanten;
  • Een uittreksel van het adressenregister van de gemeente waar u op dat moment woont van maximaal drie maanden oud (vanwege uw gezinssamenstelling en woonhistorie);
  • Indien u nu niet een woning van ons huurt: een verklaring van uw verhuurder of hypotheekverstrekker (van de laatste door u zelfstandig bewoonde woning);
  • Een recente loonstrook of uitkeringsspecificatie;
  • Als u punten voor economische binding opgaf: uw werkgeversverklaring.

  U mag 3x een aanbieding weigeren, na een 4e weigering vervalt uw inschrijfnummer.

 • Wanneer kan ik een woning accepteren?

  Om een woning te kunnen accepteren dient u aan de volgende vereisten te voldoen:

  • U bent ingezetene van Nederland of de Europese Unie, of u heeft een geldige verblijfstitel;
  • U heeft een jaarinkomen van tenminste € 8.855,-;
  • U heeft geen schulden in verband met wonen;
  • U veroorzaakt geen overlast in uw huidige woonomgeving;
  • U bent de laatste vijf kalenderjaren niet ontruimd vanwege overlast.

  BELANGRIJK: u bent zelf verantwoordelijk voor de informatie die u invult bij uw inschrijving. Wij controleren deze pas bij aanbieding van een woning, voorkom teleurstellingen en zorg dat u de juiste gegevens invult.

   

   

 • Waar vind ik het Woonplein?

   

  Het Woonplein is gevestigd aan de Middenweg 159, 1782 BE Den Helder

   

  Route beschrijving auto:

  Vanaf de Rijksweg (N250) in Den Helder rijdt u richting de Ravelijnweg. Verlaat nu de Rijksweg en sla linksaf de Ravelijnweg op. Volg deze weg tot aan de verkeerslichten. Bij de verkeerslichten gaat u rechtsaf de Schootenweg op. Deze volgt u met de bocht mee naar links de Kievitstraat op. Bij de verkeerslichten gaat u rechtdoor. Vervolgens blijft u de weg volgen met de bocht mee naar links. Na ongeveer 100 meter bereikt u de rotonde ”de Vijfsprong” met recht tegenover u het gebouw de Vijfsprong, waarin het hoofdkantoor en het Woonplein zijn gehuisvest.

   

  Route beschrijving openbaar vervoer:

  U neemt de trein of bus richting het centraalstation van Den Helder. Als u het centraalstation door de hoofduitgang verlaat gaat u linksaf richting de watertoren. Recht voor u ziet u de rotonde ”de Vijfsprong” met recht tegen over u het gebouw de Vijfsprong, waarin ons hoofdkantoor en het Woonplein gevestigd zijn.

 • Waar en hoe kan ik me laten inschrijven?

  U schrijft zich in via www.woonmatchkopnh.nl.

  Eventueel, wanneer u niet in staat bent om zelf via internet in te schrijven, kunt u zich op ons Woonplein door een van onze medewerksters laten inschrijven.

  U hoeft geen documentatie in te leveren voor uw inschrijving. Zorg dat u voor  inschrijving (zowel via Woonmatch als op ons Woonplein) de volgende gegevens paraat heeft:
  • Uw Burger Service Nummer (ook van eventueel meeverhuizende volwassenen, behalve als dit thuiswonende kinderen zijn)
  • Uw verzamelinkomen (tip: vraag uw IBRI vast op bij de Belastingdienst);
  • Met hoeveel personen (kinderen en volwassenen) u verhuist.

   

   

Toewijzen

 • Waar moet ik zijn als ik vragen en/of klachten heb over de woningtoewijzing?

  De corporatie zorgt voor de uitvoering van de toewijzing. Wij hebben samen met de gemeente Den Helder  hierover in een convenant duidelijke afspraken vastgelegd.

  Daarom kunt u uw klacht of vraag bij ons melden, bij voorkeur telefonisch of middels een afspraak op kantoor, daarna eventueel bij de gemeente Den Helder.

  Zie hiervoor ook de folder 'Alles over Klachten en Geschillen'

 • Waar vind ik de verantwoording woningtoewijzing?

  Maandelijks kunt u het overzicht van de woningtoewijzing bekijken op de website www.woonmatchkopnh.nl. Bekijk de website www.woonmatchkopnh.nl voor de toewijzingsregels van de andere corporaties.

 • Wat is belastbaar- en wat is verzamelinkomen?

  Verzamelinkomen houdt in dat het inkomen van uzelf en uw eventuele partner of andere meerderjarige huisgenoten, met uitzondering van thuiswonende kinderen, bij elkaar worden opgeteld. Op de website van de Rijksoverheid leest u meer over wat een belastbaar- en een verzamelinkomen is.

 • Hoe kan ik de hoogte van mijn belastbaar huishoudinkomen (verzamelinkomen) aantonen?

  Wij vragen elk lid van het huishouden van 18 jaar en ouder één van onderstaande formulieren in te leveren.

  • Inkomensverklaring (IB60-verklaring): De officiële verklaring van de belastingdienst over uw inkomensgegevens over een bepaald belastingjaar. Uw inkomensverklaring vraagt u gratis aan via de BelastingTelefoon: 0800 0543. Wanneer u het formulier bij de belastingdienst aanvraagt wordt via een menu naar uw burgerservicenummer gevraagd. Het is verstandig dit nummer bij de hand te hebben. U vindt uw burgerservicenummer onder andere op uw paspoort, identiteitsbewijs en rijbewijs. De Belastingdienst stuurt de inkomensverklaring binnen tien werkdagen naar het woonadres dat bij hen bekend is.
  • Definitieve belastingaangifte: Als u jaarlijks uw belasting opgeeft bij de Belastingdienst ontvangt u eerst uw voorlopige belastingaanslag en uiteindelijk uw definitieve belastingaanslag. Deze heeft
   u dus al in huis. U hoeft alleen de meest recente definitieve belastingaanslag te kopiëren.

  Het inkomen van thuiswonende kinderen (ook indien ouder dan 18 jaar) blijft bij de berekening van het huishoudinkomen buiten beschouwing.

 • Hoe ziet de Inkomen/huurprijstabel eruit?

  In de huur-inkomentabel staat tot welke huurprijs u maximaal kunt huren op basis van uw belastbaar huishoudinkomen (verzamelinkomen) en uw gezinssituatie.

  Let op: Woningen van Woningstichting Den Helder worden toegewezen op basis van een andere huur-inkomentabel dan de woningen van Helder Vastgoed BV.

 • Welke leeftijdsgroepen komen voor op de advertenties?

   

  Wij hanteren de volgende leeftijdsgroepen:

  • Vanaf 18 jaar (iedereen vanaf 18 jaar kan reageren)
  • Vanaf 50 jaar (iedereen van 50 jaar kan reageren)
  • Vanaf 18 jaar met voorkeur 50+ (iedereen vanaf 18 jaar kan reageren, maar de leeftijdsgroep 50 jaar en ouder krijgt voorrang).

  De leeftijdsgroep wordt op de advertentie gemeld.

 • Welke criteria worden gehanteerd voor het toewijzen van een woning?

  Wij wijzen toe aan de kandidaat met het hoogste puntensaldo. Daarnaast is er een aantal aanvullende criteria:

  • Op de advertentie staan de minimale en maximale inkomensvereisten vermeld, deze zijn afhankelijk van de huurprijs. Alleen wanneer vooraf bekend bij ons is dat uw inkomen hieraan voldoet kunt u in aanmerking komen voor de woning;
  • Op de advertentie wordt de leeftijdsgroep vermeld waar de woning voor bestemd is. De volgende leeftijdsgroepen komen voor:
  o Vanaf 18 jaar;
  o Vanaf 50 jaar;
  o Vanaf 18 jaar met voorkeur 50+ (kandidaten van 50 jaar en ouder krijgen voorrang);
  • Bij eengezinswoningen met drie of meer slaapkamers wordt in bepaalde gevallen voorkeur voor een minimum van twee personen vermeld. Kandidaten die hieraan voldoen krijgen voorrang.

   

   

   

 • Aan wie wordt de woning toegewezen?

  Wij wijzen toe aan de kandidaat met het hoogste puntensaldo. Daarnaast is er een aantal aanvullende criteria:
  • Op de advertentie staan de minimale en maximale inkomensvereisten vermeld, deze zijn afhankelijk van de huurprijs. Alleen wanneer vooraf   bekend bij ons is dat uw inkomen hieraan voldoet kunt u in aanmerking komen voor de woning;
  • Op de advertentie wordt de leeftijdsgroep vermeld waar de woning voor bestemd is. De volgende leeftijdsgroepen komen voor:
  o Vanaf 18 jaar;
  o Vanaf 50 jaar;
  o Vanaf 18 jaar met voorkeur 50+ (kandidaten van 50 jaar en ouder krijgen voorrang);
  • Bij eengezinswoningen met drie of meer slaapkamers wordt in bepaalde gevallen voorkeur voor een minimum van twee personen vermeld. Kandidaten die hieraan voldoen krijgen voorrang.

   

   

Urgentie

 • Kan ik, als ik de status urgentie heb gekregen, een aangeboden woning weigeren?

  Als u een toegewezen woning weigert op niet-legitieme gronden, vervalt uw urgentiestatus.

 • Kan ik, ondanks dat ik als urgent wordt aangemerkt, evengoed reageren op advertenties woningaanbod?

  Ja, u kunt zich in de periode dat uw verzoek om de urgentiestatus loopt, ook gewoon inschrijven op woningen die op het Woonplein worden aangeboden. De verdeling van deze woningen vindt volgens de normale toewijzingsregels plaats.

 • Kan ik als urgent woningzoekende een woning kiezen?

  Nee u kunt geen woning kiezen. Wanneer u urgentie krijgt dient u de passende woning te accepteren, bij weigering vervalt uw urgentie. U kunt geen voorkeur voor een bepaalde wijk of straat of voor een bepaald woningtype aangeven.

 • Welke papieren moet ik meebrengen bij aanmelding?

  Als u zich meldt, dient u onderstaande papieren mee te nemen: 

  • U dient officiële documenten te overleggen zoals politierapporten, gemeentelijke documenten, een rapport door begeleidende instanties;
  • bewijs dat  u bij andere verhuurders als woningzoekende ingeschreven bent;
  • geldig paspoort, identiteitsbewijs of verblijfsvergunning;
  • U heeft aantoonbaar een duurzame sociaal-maatschappelijke dan wel economische binding met Den Helder.
 • Waar kan ik heen gaan als ik meen urgent te zijn?

  U kunt zich dan melden op ons Woonplein als (potentieel) urgent. Vergeet niet de benodigde documentatie mee te nemen.

 • Wanneer kom ik niet in aanmerking voor urgentie?

  Geen urgentie wordt verleend in onder andere de volgende situaties:

  • als startend gezin zonder eigen woning;
  • u bent een zwangere vrouw zonder eigen woning;
  • de huidige woning is te klein voor de gezinsuitbreiding;
  • echtscheiding of een verbroken relatie zonder of met de zorg voor kinderen;
  • ontruiming op grond van een gerechtelijk vonnis;
  • situaties die je kunt zien aankomen;
  • burenoverlast;
  • financiële problemen;
  • verkoop eigen woning (ook gedwongen verkoop);
  • u heeft uw recht op een zelfstandig huurcontract  verspeeld.

  Hier kan alleen van worden afgeweken wanneer uw persoonlijke situatie gepaard gaat met levensontwrichtende en levensbedreigende omstandigheden.

  Een aanvraag wordt alleen in behandeling genomen wanneer u tevens op de reguliere wijze zelf woonruimte zoekt.

 • Wanneer kom ik in aanmerking voor urgentie?

  U kunt alleen voor urgentie in aanmerking komen wanneer uw huisvestingsprobleem u niet aan te rekenen is en u alles eraan heeft gedaan om huisvesting problematiek te voorkomen. Wanneer u dat aan kunt tonen dan moet uw urgentieaanvraag nog voldoen aan de volgende eisen:

  • U heeft door een acute noodsituatie een andere woning nodig en kunt deze niet zelfstandig, via de gebruikelijke wegen, binnen een redelijke termijn vinden. U dient hiervoor officiële documenten te overleggen zoals politierapporten, gemeentelijke documenten, een rapport door begeleidende instanties;
  • U moet aan kunnen tonen dat het bewonen van de huidige woonruimte onverantwoord of onmogelijk is;
  • U kunt aantonen dat u ook bij andere verhuurders ingeschreven bent als woningzoekende;
  • U heeft de afgelopen 12 maanden geen verzoek voor urgentie gedaan;
  • U bent 18 jaar of ouder, heeft de Nederlandse nationaliteit, een geldige verblijfsvergunning of bent voormalig ingezetene van een EU lidstaat;
  • U heeft aantoonbaar een duurzame sociaal-maatschappelijke dan wel economische binding met Den Helder.
 • Hoe verloopt de urgentieprocedure?

  U vindt hieronder het verloop van de urgentieprocedure:

   

  Hoe werkt het?

  1. U meldt zich bij ons met de benodigde documentatie. Wij dragen uw aanvraag over aan een door beide partijen aangesteld gekwalificeerd persoon van Vangnet en Advies (V&A) van GGD Hollands Noorden.
  2. Het team van V&A beoordeelt uw aanvraag, onder andere door een huisbezoek en overleg met instanties die uw aanvraag ondersteunen.
  3. Het oordeel van de commissie V&A wordt aan ons voorgelegd. Wij nemen het uiteindelijke besluit. Van het besluit ontvangt u schriftelijk bericht.
 • Waarom is er een urgentieprocedure?

  Er zijn situaties in een mensenleven die vragen om een voorrangsbehandeling. Zo’n voorrangsbehandeling bestaat ook bij ons: u krijgt dan urgentie toegekend.

  Om iedere vorm van oneerlijkheid te voorkomen hebben wij en de gemeente Den Helder in een convenant heel duidelijk afspraken gemaakt over het begrip ‘urgentie’. Deze afspraken zijn er om misbruik van de regeling te voorkomen en zo de gewone woningzoekenden niet te benadelen.

   

   

Huur opzeggen en woning verlaten

Algemeen

Huuropzegging

 • Kan ik mijn huuropzegging wijzigen of annuleren?

  Het wijzigen van de einddatum van het huurcontract kan slechts in sommige gevallen. De opzegging kan uitsluitend geannuleerd worden als wij de advertentie nog niet geplaatst hebben.

  Zowel bij het wijzigen van de einddatum van het huurcontract als bij het annuleren van de huuropzegging zal, indien dit op uw woning van toepassing is, de nieuwe HOGERE HUURPRIJS in rekening worden gebracht. Dit gebeurt vanaf de oorspronkelijke einddatum van het huurcontract.

   

  Neem voor het aanvragen van het wijzigen of annuleren van de einddatum van de huuropzegging telefonisch contact op met Woonplein (0223) 677677.

 • Wat is de opzegtermijn?

  Bij ons geldt voor het opzeggen van uw huurcontract een minimale opzegtermijn van 30 dagen. Opzeggen kan op iedere dag van de maand. Het hoeft dus niet de eerste of de vijftiende van de maand te zijn.
  Wel is het verstandig om de opzegtermijn niet te krap te nemen. De afgesproken dag waarop u de sleutels aan ons moet overdragen ligt namelijk vast. De volgende huurder heeft zijn verhuisdatum daar ook weer op afgestemd.

 • Hoe zeg ik de huur aan de balie op?

  U kunt persoonlijk komen opzeggen op het Woonplein aan de Middenweg 159. Dit kan echter alleen op afspraak of als er een medewerker beschikbaar is. Wanneer er geen medewerker in de gelegenheid is om u direct te helpen, kunt u het opzegkaartje invullen en bij de balie afgeven. Wij nemen contact met u op voor het maken van afspraken voor het inspecteren van de woning.

 • Hoe zeg ik de huur met een opzegkaartje op?

  Bij het Woonplein aan de Middenweg 159 kunt u een opzegkaartje halen. U kunt het opzegkaartje ook hier downloaden.
  Na het invullen van dit kaartje kunt u het kosteloos retour zenden aan Woningstichting Den Helder/Helder Vastgoed, Antwoordnummer 1, 1780 WB Den Helder. Wij nemen contact met u op zodra wij het opzegkaartje hebben ontvangen voor het maken van afspraken voor het inspecteren van de woning.

 • Hoe zeg ik de huur per brief op?

  U dient in deze brief te vermelden per wanneer u het huurcontract wilt beëindigen, naar welk adres u gaat verhuizen en het telefoonnummer waar u bereikbaar bent. Na ontvangst van de brief nemen wij contact met u op voor het maken van afspraken voor het inspecteren van de woning.

 • Op welke manier kan ik de huur van mijn woning opzeggen?

  U kunt de woning op drie manieren opzeggen:

Achterlaten woning/inspecties

 • Mag ik de WMO-voorzieningen in de woning achterlaten?

  Alle WMO voorzieningen kunnen in de woning worden achter gelaten. De voorzieningen moeten gereinigd en onbeschadigd zijn.

 • Hoe geef ik de meterstanden van mijn warmtemeters door?

  In sommige huurwoningen zitten warmtemeters. Het doorgeven van de meterstanden bij verhuizing verloopt dan volgens onderstaande manier:

  Indien u woont in een woning in één van onderstaande straten hoeft u geen meterstanden door te geven bij verhuizing. De meterstanden worden op afstand door ISTA uitgelezen. U kunt ISTA bereiken op telefoonnummer (010) 2455700.

  • Heiligharn
  • Baljuwstraat
  • G. Scheltesstraat
  • Zeeloodsenlaan
  • Parkzicht
  • IJsselmeerstraat

  Indien u woont in een woning in één van onderstaande straten wordt de meterstand bij verhuizing opgenomen door dhr. Van Dongen. U dient hiervoor zelf contact op te nemen met dhr. Van Dongen op telefoonnummer 06 10885664.

  • J. Clompstraat
  • W. van Alcmadestraat
  • P. Janssoonstraat

  Indien u woont in een woning in één van onderstaande straten wordt de meterstand bij verhuizing opgenomen door dhr. Klijnsma. U dient hiervoor zelf contact op te nemen met dhr. Klijnsma op telefoonnummer 06 25078102.

  • Kanaalweg
  • G.P. Blankmanstraat
  • C.G. Geusstraat

  Als u geen warmtemeters heeft kunt u de meterstanden doorgeven aan uw energieleverancier.

 • Wat gebeurt er als de opgedragen zaken bij de tweede inspectie niet of gedeeltelijk goed zijn uitgevoerd?

  U krijgt dan de keuze:

  • Sleutels inleveren en ons opdracht geven om de resterende werkzaamheden voor uw rekening te laten uitvoeren;
  • 5 dagen extra tijd om de resterende werkzaamheden uit te voeren.
   Voor deze extra dagen betaalt u ons een vergoeding die gelijk is aan de eventueel hogere huur over deze periode. Vervolgens levert u de sleutels in en controleren wij voor de laatste keer de woning.
   Mocht daarna blijken dat de werkzaamheden nog niet naar tevredenheid zijn uitgevoerd, worden de werkzaamheden op uw kosten door ons uitgevoerd.
 • Wat wordt er bij de tweede inspectie gecontroleerd?

  De wijkopzichter controleert of alle beschreven zaken op het inspectieformulier, behoudens de overname en de zaken die mochten blijven zitten, zijn uitgevoerd.

  Het overnameformulier dient getekend door beide partijen bij de inspectie ter controle aanwezig te zijn. Indien opgedragen zaken niet of gedeeltelijk zijn uitgevoerd, noteert de wijkopzichter de herstelkosten op het inspectieformulier.

 • Mag de volgende huurder zaken overnemen?

  Ja, roerende zaken, zoals vloerbedekkingen, gordijnen, luxaflex, zonwering e.d., kunnen via het overnameformulier overgedragen worden aan de volgende bewoner. De volgende bewoner is nergens toe verplicht.
  U kunt voor de overname een vergoeding vragen, maar wij zijn hierin geen partij. De nieuwe bewoner zal in de regel 3 weken na uw opzegging bekend zijn en ontvangt vervolgens het betreffende overnameformulier van ons.

  Op dit formulier staan de voorwaarden vermeld. Let erop dat de overname pas definitief is als de nieuwe bewoner daadwerkelijk het huurcontract tekent! U blijft dus verantwoordelijk voor verwijdering van alle op het eerste inspectierapport genoteerde zaken. De wijkopzichter geeft ook aan wanneer en welke zaken niet overgedragen kunnen worden.

  Het overnameformulier dient getekend door beide partijen bij de tweede inspectie ter controle aanwezig te zijn.

 • Hoe weet ik wat ik nog moet doen aan de woning voordat ik deze verlaat?

  Direct na de opzegging maken wij met u een afspraak voor een eerste en tweede inspectie. De wijkopzichter zal samen met u de woning doorlopen en alle zaken die door u uitgevoerd moeten worden noteren op het eerste inspectierapport. De wijkopzichter keurt uw woning volgens de door ons vastgestelde kwaliteitsnormen. Op het rapport kunnen ook zaken genoteerd worden die voor ons 'aanvaardbaar zijn'. Deze zaken kunnen in de woning achterblijven.

  Klik voor de kwaliteitsnormen waaraan uw woning moet voldoen hier.

 • Hoe laat ik de woning achter na huuropzegging?

  U dient het gehuurde (woning, balkon(s), tuinen, erf en straatwerk) als volgt achter te laten:

  • in goede staat;
  • opgeruimd;
  • schoon;
  • veilig;
  • en onbeschadigd.

Oplevering

 • Waar moet ik de sleutels inleveren als ik de woning verlaat?

  Indien bij de tweede inspectie blijkt dat de opgedragen zaken correct zijn uitgevoerd, neemt de wijkopzichter de sleutels (het aantal staat genoteerd op het eerste inspectierapport) in ontvangst en is de oplevering van de woning een feit.

  Als u heeft gekozen voor 5 dagen extra na de tweede inspectie voor herstelwerkzaamheden dient u de sleutels (aantal staat genoteerd op het eerste inspectierapport) bij ons in te leveren. Wij controleren of de herstelwerkzaamheden correct zijn uitgevoerd. Mocht daarna blijken dat de werkzaamheden nog niet naar tevredenheid zijn uitgevoerd, worden de werkzaamheden op uw kosten door ons uitgevoerd.

Verhuistips

 • Zijn er nog dingen waar ik bij verhuizen aan moet denken?

  Hierbij wat tips waar u aan moet denken bij verhuizen:

  • Let op opzegging/overschrijving van uw verzekeringen;
  • Let op de overzetting van uw telefoon-/kabelabonnement;
  • Zorg voor een verhuisbericht (TNT post). Uw post wordt vervolgens gedurende enige tijd nagestuurd;
  • U dient de gemeente te informeren over uw verhuizing;
  • Voor het doorgeven van meterstanden van gas, water en elektriciteit kunt u contact opnemen met uw leverancier;
  • Let op, dat u de opgenomen standen noteert en bewaart!
  • Indien u warmtemeters op de radiatoren heeft of een aparte bemetering voor warm water:

  Indien u woont in een woning in één van onderstaande straten hoeft u geen meterstanden door te geven bij verhuizing. De meterstanden worden op afstand door ISTA uitgelezen. U kunt ISTA bereiken op telefoonnummer (010) 2455700.
  •Heiligharn
  •Baljuwstraat
  •G. Scheltesstraat
  •Zeeloodsenlaan
  •Parkzicht
  •IJsselmeerstraat

  Indien u woont in een woning in één van onderstaande straten wordt de meterstand bij verhuizing opgenomen door dhr. Van Dongen. U dient hiervoor zelf contact op te nemen met dhr. Van Dongen op telefoonnummer 06 10885664.
  •J. Clompstraat
  •W. van Alcmadestraat
  •P. Janssoonstraat

  Indien u woont in een woning in één van onderstaande straten wordt de meterstand bij verhuizing opgenomen door dhr. Klijnsma. U dient hiervoor zelf contact op te nemen met dhr. Klijnsma op telefoonnummer 06 25078102.
  •Kanaalweg
  •G.P. Blankmanstraat
  •C.G. Geusstraat

  Als u geen warmtemeters heeft kunt u de meterstanden doorgeven aan uw energieleverancier.

   

   

Huur betalen & huurtoeslag

Huurprijs

 • Waar vind ik informatie over mijn huurpunten?

  Informatie over de huurpunten kunt u vinden op www.rijksoverheid.nl

 • Waar is mijn huurprijs op gebaseerd?

  De prijs-/kwaliteitsverhouding is vastgelegd in een door de overheid voorgeschreven puntenstelsel. Hierbij worden punten gegeven voor onder andere vloeroppervlak, de aanwezigheid van centrale verwarming, isolatie, tuin of balkon. Vervolgens worden deze punten bij elkaar opgeteld. Dit levert het puntentotaal van de woning op. Op basis van het aantal punten wordt de huurprijs bepaald, die wij maximaal aan de huurder mogen berekenen.

 • Hoeveel servicekosten moet ik betalen?

  De servicekosten staan vermeld in uw huurcontract en zijn ondermeer afhankelijk van het type woning dat u huurt. U ontvangt jaarlijks een brief over de huurverhoging. Hierin staan ook de servicekosten vermeld.

 • Wat zijn servicekosten?

  Servicekosten zijn kosten voor overeengekomen leveringen en diensten. Hiermee worden de bij de netto huur komende kosten bedoeld zoals: stookkosten, kosten voor het schoonmaken van de gemeenschappelijke ruimten, tuinonderhoud, huismeester en dergelijke.

 • Waar is het bedrag aan netto huurprijs voor bedoeld?

  Het bedrag aan netto huurprijs is bedoeld om de kosten te dekken, die wij hebben wegens afschrijving, renteverlies, onderhoud, verzekering en meer van dergelijke kosten. Deze kosten houden dus rechtstreeks verband met de bouw en instandhouding van de woning.

 • Wat wordt onder de netto huurprijs verstaan?

  Onder netto huurprijs wordt het bedrag verstaan dat u als huurder betaalt voor het enkel gebruik van de woning. In de volksmond wordt dit ook wel 'kale huur' genoemd.

 • Wat wordt onder huur verstaan?

  Onder huur wordt verstaan een bedrag dat u betaalt voor het gebruik van de door u gehuurde woning. Meestal wordt hiermee de zogenaamde brutohuur bedoeld. Deze brutohuur bestaat uit twee delen: de netto huurprijs en de servicekosten.

Algemeen

Huurverhoging

 • Wat betekent de uitspraak van de Huurcommissie?

  De uitspraak van de Huurcommissie is bindend. Indien u het niet eens bent met de uitspraak kunt u een gerechtelijke procedure starten. U kunt zich dan bij laten staan door bijvoorbeeld het Bureau voor Rechtshulp of een advocaat.

 • Hoe kan ik mijn klacht tegen huurverhoging indienen bij de Huurcommissie?

  Als u een verzoek bij de Huurcommissie wilt indienen, moet u gebruik maken van een formulier. Voor elke procedure die u wilt starten, heeft de Huurcommissie een formulier beschikbaar. Wilt u dit formulier en wilt u weten waar u het verzoekschrift kunt indienen? Neem dan contact op met ons. Een medewerker helpt u dan verder.

  Meer informatie over de procedure bij de Huurcommissie kunt u vinden op de website van het www.huurcommissie.nl

 • Zijn klachten bij de Huurcommissie gratis?

  Voor de meeste zaken die de Huurcommissie in behandeling neemt, moet u leges betalen. Deze bedragen moeten vooraf worden betaald. Indien u de leges niet op tijd betaalt, wordt uw verzoek niet ontvankelijk verklaard. Dat betekent dat uw zaak dan niet verder in behandeling wordt genomen. Indien u tijdig de leges heeft betaald en in het gelijk wordt gesteld, ontvangt u uw leges terug.

 • Wat doet de Huurcommissie?

  U kunt bij de Huurcommissie terecht met vragen over:

  • Toetsing aanvang huurprijs
  • Huurverlaging op grond van punten (woningwaarderingstelsel)
  • Huurverlaging op grond van onderhoudsgebreken
  • Servicekosten
  • Huurprijs na verbetering
  • Jaarlijkse huurverhoging
 • Wat is de Huurcommissie?

  De Huurcommissie is een onafhankelijke organisatie die zich bezig houdt met geschillen tussen huurder en verhuurder over onderhoud, huurprijs en servicekosten van huurwoningen. Er zijn 59 Huurcommissies, ondersteund door één secretariaat.

  Het secretariaat van de Huurcommissie is onderdeel van  het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Meer informatie over de huurcommissie staat op http://www.huurcommissie.nl

 • Waar kan ik melden als ik het niet eens ben met de jaarlijkse huurverhoging, de afrekening van de servicekosten of het voorschot van de servicekosten?

  Wanneer u het niet eens bent met een verhoging van uw huur of van uw servicekosten, deelt u dit schriftelijk en met redenen omkleed mee aan ons. U dient hierbij wel rekening te houden met de termijn (vermeld in de huurverhogingsbrief) waarbinnen bezwaar kan worden gemaakt. Als u er vervolgens met ons niet uit komt, kunt u zich wenden tot de Huurcommissie.

  Meer informatie hierover kunt u kunt u vinden op de website van het www.huurcommissie.nl

 • Vindt er een verrekening plaats van mijn betaalde voorschotbedragen?

  Ieder jaar controleren wij of in de vorige twaalf maanden door u te veel of te weinig is bijgedragen. In het geval dat u in de huur een voorschot voor de stook- en waterkosten aan ons betaalt, wordt het verschil (positief of negatief) met u verrekend. Wij verhogen eenzijdig het voorschot bij een negatiefsaldo.

 • Worden de servicekosten ook verhoogd?

  Zowel met de jaarlijkse huurverhoging als tussentijds kunnen servicekosten worden bijgesteld. Afhankelijk van o.a. de in het voorgaande jaar gemaakte kosten wordt per onderdeel beoordeeld of het maandelijkse voorschot van u als huurder voldoende is om de te verwachten kosten voor het volgend jaar te dekken. Zo nodig vindt een aanpassing plaats, waarvan u een schriftelijke mededeling krijgt.

 • Hoe wordt mijn huurverhoging bepaald?

  Jaarlijks wordt per 1 juli de netto huurprijs verhoogd met een bepaald percentage. De overheid stelt wettelijke grenzen waarmee wij de huurprijs mogen verhogen. Wij brengen u tenminste 2 maanden van tevoren op de hoogte van de huurverhoging.

Huur betalen

 • Wat houdt de incassoprocedure in?

  De incassoprocedure houdt het volgende in:

  • Wij sturen u een herinnering als een gedeelte of de gehele huur niet tijdig is ontvangen. Neem in dat geval contact op met de afdeling Incasso. Zij zijn dagelijks telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 0223-677 677.
  • Wanneer u alsnog per omgaande betaalt is daarmee de zaak voor deze keer afgedaan.
  • Reageert u niet op de herinnering of wordt wederom de huur te laat of niet betaald, dan sturen wij u een aanmaning.
  • De incassomedewerkers proberen telefonisch contact te krijgen of leggen een huisbezoek bij u af. Mocht dit allemaal niet tot een passende oplossing leiden, dan zullen wij de vordering overdragen aan de deurwaarder. Dit brengt voor u extra hoge kosten met zich mee.
  • Middels het kantongerecht kan uiteindelijk een ontbinding van de huurovereenkomst worden gevraagd. De deurwaarder zal meestal daarop de ontruiming uitvoeren. De hoge kosten die hiermee gepaard gaan komen voor uw rekening.
 • Wat gebeurt er als ik zonder bericht de huur niet op tijd betaal?

  Als u zonder bericht de huur of andere kosten niet betaalt, gaat de incassoprocedure van start.

 • Wat kan ik doen bij problemen met het betalen van de huur?

  Neem in dat geval contact op met de afdeling Incasso. Zij zijn dagelijks telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 0223-677 677. U kunt dan samen met een medewerker zoeken naar een oplossing van het probleem. In een gesprek worden alle mogelijkheden voor u op een rijtje gezet.

  Er zijn diverse schuldhulpverlening- en budgetbegeleidingsbureaus in Den Helder waar u hulp kunt vragen om u te begeleiden. Op aanvraag kunt u gegevens krijgen van deze schuldhulpverlening- en budgetbegeleidingsbureaus.

 • Hoe regel ik een machtiging tot automatisch betalen?

  U kunt dit telefonisch, per mail of op het Woonplein aanvragen.

 • Wat is het voordeel van automatisch betalen?

  U heeft er geen omkijken naar en de huur wordt altijd op tijd betaald, zolang u er voor zorgt dat er voldoende saldo op uw bankrekening staat. Wij zorgen er voor dat het juiste bedrag begin van elke maand wordt afgeschreven. Het voorkomt dat u te laat betaalt of vergeet te betalen.

 • Hoe kan ik de huur betalen?

  U kunt huur betalen:

  • Door middel van het afgeven van een machtiging tot automatisch betalen
  • Per acceptgirokaart
  • Door middel van pinbetaling op kantoor Woningstichting (het Woonplein)
  • Door middel van contante betaling op kantoor Woningstichting (het Woonplein)
 • Wanneer moet ik huur betalen?

  U bent de huur elke maand per eerste van de maand bij vooruitbetaling verschuldigd.

Huurtoeslag

 • Waar vraag ik huurtoeslag aan?

  Huurtoeslag kunt u rechtstreeks aanvragen bij de belastingdienst.

  U kunt de huurtoeslag aanvragen:

  • Via de website van de belastingdienst: www.toeslagen.nl of
  • Een aanvraagformulier opvragen bij de Belastingtelefoon: 0800-0543

  Voor informatie over huurtoeslag kunt u terecht bij de Belastingtelefoon: 0800-0543

 • Wat is huurtoeslag?

  Huurtoeslag is een bijdrage van de overheid voor de huur van uw woning.

Privacy

Veranderingen aan uw woning

Schotelantenne

 • Wat zijn de voorwaarden waaraan ik moet voldoen als ik een antenne wil plaatsen?

  De voorschriften waaraan u moet voldoen om een antenne te mogen plaatsen zijn:

  U dient, als u in het bezit bent van andere zend- of ontvangstantennes dan waarvoor u een vergunning aanvraagt, een keuze te maken aan welke antenne u de voorkeur geeft. Wij gedogen slechts één antenne, indien u de vergunning kunt overleggen. Als u van de nu aan te vragen vergunning gebruik maakt, komen overige vergunningen met betrekking tot antennes te vervallen.

  • U dient kabelaansluiting te hebben en te handhaven en daarnaast een signaal te willen ontvangen dat niet op het kabelnet aangeboden wordt.
  • De schotelantenne dient zwart of donkergrijs te zijn met voor ontvangst van de Astra satellieten een diameter van 30 cm en voor ontvangst van de andere satellieten niet groter dan 80 cm.
  • U dient de antenne zo laag mogelijk, niet vast aan de woning of overig gehuurde objecten en niet zichtbaar vanaf de openbare weg te plaatsen. Plaatsing of montage aan schoorstenen en op daken is niet toegestaan. Bij noodzakelijke bevestiging van de antennekabel aan andere huurwoningen dan van betrokkene dient schriftelijke toestemming, ondertekend door de huurder van de betreffende woning, te worden overlegd.
  • De antenne dient zo laag mogelijk binnen de balkonafscheiding geplaatst te worden. Plaatsing of montage op of buiten de balkonafscheiding is, evenals montage op galerijen en/of andere gemeenschappelijke ruimten, niet toegestaan.
  • Overige huurders mogen niet in hun woongenot worden belemmerd.
  • U dient zich te verzekeren voor schade aan en door de antenne veroorzaakt (onder andere blikseminslag en stormschade), zodanig dat wij gevrijwaard worden van aansprakelijkheid en als derde worden aangemerkt.

  TIP: Monteer de antenne op een betonnen parasolvoet.

 • Kan ik "zomaar" een (schotel) antenne plaatsen

  Nee. Voor het plaatsen van een (schotel) antenne dient u schriftelijk een vergunning bij ons aan te vragen; er dient aan bepaalde voorwaarden (kleur, grootte en wijze van plaatsing) te worden voldaan en het woongenot van een ander mag door het plaatsen van een antenne niet worden belemmerd.

  Informatie kunt u verkrijgen door te bellen naar tel. 0223-677677.

Algemeen

 • Heeft u een folder over burenoverlast?
 • Heeft u een folder over het veranderen van de woning?
 • Waar kan ik terecht met vragen?

  Voor vragen of deskundig advies kunt u contact opnemen op tel. (0223) 677677.

 • Wat gebeurt er als ik een voorziening niet heb aangevraagd?

  Als u de voorziening netjes, vakkundig en volgens onze heeft aangebracht, hoeft dat niet altijd een probleem te zijn.

  De opzichter zal nadat de woning is opgezegd bij de inspectie nagaan of de voorziening mag blijven of verwijderd dient te worden. Als de voorziening verwijderd dient te worden, moet u de woning in oorspronkelijke staat herstellen. U komt niet in aanmerking voor een vergoeding.

 • Kan ik een vergoeding van Woningstichting krijgen?

  Voor sommige voorzieningen krijgt u een vergoeding als u gaat verhuizen. Het gaat dan ook om een voorziening met een (aantoonbare) verbetering. Per voorziening zal door de wijkopzichter bekeken worden of u eventueel in aanmerking komt voor een vergoeding. U kunt vooraf bij de wijkopzichter informeren welke voorzieningen voor een vergoeding in aanmerking kunnen komen.

 • Mag alles blijven zitten als ik ooit verhuis?

  Wij geven in de brief aan of u een tijdelijke of een definitieve vergunning krijgt. Bij een definitieve vergunning mag u de voorziening laten zitten. In geval van een tijdelijke vergunning dient u bij verhuizing de voorziening te verwijderen, tenzij de voorziening wordt overgenomen door de volgende huurder.

 • Wie moet de voorziening onderhouden?

  U bent zelf verplicht tot onderhoud en reparatie van gebreken aan de door u aangebrachte voorzieningen, tenzij u schriftelijk met ons andere afspraken heeft gemaakt.

 • Waaraan moet de voorziening minimaal voldoen?

  Wij hanteren een aantal uitgangspunten bij de beoordeling van een voorziening:

  • De veiligheid, brandwerende materialen, vluchtwegen, ventilatie e.d. dienen gewaarborgd te zijn;
  • Er mag geen sprake zijn van overlast en hinder voor omwonenden;
  • De verhuurbaarheid van de woning en de naastliggende woningen mag niet in ongunstige zin beïnvloed worden;
  • De bouwtechnische kwaliteit van het gehuurde dient op peil te blijven;
  • Er mag niet in strijd gehandeld worden met de bouwverordening en de eisen van de nutsbedrijven;
  • Er moet worden voldaan aan algemene aanvaarde esthetische normen;
  • De deugdelijkheid van de constructie moet goed zijn;
  • Er mag geen waardedaling van de woning plaatsvinden;
  • Goed woningbeheer mag niet worden bemoeilijkt;
  • Het puntentotaal volgens de woningwaardering mag niet verminderen.
 • Mag ik alles veranderen wat ik maar wil?

  Nee, helaas kunnen wij niet voor alle voorzieningen toestemming verlenen. Het mag natuurlijk niet zo zijn, dat er gevaarlijke situaties ontstaan doordat u bijvoorbeeld een dragende muur wegbreekt. Of dat de woning zo wordt veranderd, dat het voor ons moeilijk wordt om in de toekomst de woning weer te verhuren.

 • Wat moet ik doen als ik mijn woning wil veranderen?

  U schrijft een brief naar ons, waarin u aangeeft wat u wilt veranderen. Voeg bij de brief zoveel mogelijk informatie over de geplande voorzieningen en indien aanwezig de bouwtekeningen. Als wij de aanvraag goedkeuren, ontvangt u binnen enkele weken een brief met de schriftelijke vergunning voor de voorziening(en). In deze vergunning staat informatie over de te gebruiken materialen, het (eventueel) aanvragen van een vergunning bij de gemeente, de te volgen werkwijze en de overige voorwaarden.

Onderhoud aan uw woning

Planmatig onderhoud

Glasverzekering

Abonnee onderhoud

 • Als ik verhuis, zit ik dan aan het contract voor Abonnee Onderhoud vast?

  Nee, als u verhuist eindigt het contract. Dit is namelijk verbonden aan de door u gehuurde woning.

 • Wat kost een contract Abonnee Onderhoud?

  Voor een contract voor Abonnee Onderhoud betaalt u een bedrag van € 6,00 per maand (peildatum 1 juli 2015). De genoemde prijs is inclusief BTW.

  Het abonnementsgeld wordt samen met de huur per maand geïnd.

 • Hoe word ik lid van Abonnee Onderhoud?

  U kunt het aanmeldingspakket (inclusief het contract) telefonisch aanvragen bij Abonnee Onderhoud, tel. 0223-677688.

  U wordt lid van Abonnee Onderhoud door het tekenen van het contract voor Abonnee Onderhoud, waarin ook de spelregels staan vermeld en aan Woningstichting in de daarbij behorende antwoordenveloppe terug te zenden (zonder postzegel).

 • Hoe kom ik aan het aanmeldingspakket?

  Het aanmeldingspakket (inclusief het contract) kunt u telefonisch aanvragen bij Abonnee Onderhoud, tel. 0223-677688.

 • Welke zaken vallen onder het Abonnee Onderhoud?

  Eens per jaar worden diverse onderdelen en uitrustingsstukken van uw huis gecontroleerd. Waar nodig worden daarbij direct reparaties uitgevoerd.

  Natuurlijk kunt u tussentijds klachten altijd melden. Bekeken wordt dan of direct verhelpen nodig is of dat het kan wachten tot de eerstvolgende servicebeurt. De komst van onze vakman wordt vooraf aangekondigd.

   Onder het Abonnee Onderhoud vallen:

   A. onderhoud en herstel van hang- en sluitwerk, deurbellen, waterkranen, closetzittingen, wandcontactdozen, schakelaars, nokkenschakelaars, vaste kasten, deurknoppen, briefplaten en kraaienkappen;

  B. het ontstoppen van de riolering, toiletpotten, afvoeren van gootstenen, wastafels, ligbaden, doucheputjes en wasmachineafvoer;

  C. het schoonmaken van dakgoten;

  D. 'klein timmerwerk' zoals het vastzetten en/of repareren van afwerklijsten, plinten, aanrechtbladen, aanrechtdeurtjes, tochtstrippen, trapleuningen, vlizotrappen en vloerluiken;

  E. het ontdooien van waterleidingen.

 • Wat is Abonnee Onderhoud?

  Abonnee Onderhoud is een service die wij aan onze huurders aanbieden om tegen betaling van een maandelijks bedrag het huurdersonderhoud af te kopen.

 • Heeft u een folder over Abonnee Onderhoud?

Burenoverlast

Algemeen

 • Heeft u een folder over burenoverlast?
 • Heeft u een folder over het veranderen van de woning?
 • Waar kan ik terecht met vragen?

  Voor vragen of deskundig advies kunt u contact opnemen op tel. (0223) 677677.

 • Wat gebeurt er als ik een voorziening niet heb aangevraagd?

  Als u de voorziening netjes, vakkundig en volgens onze heeft aangebracht, hoeft dat niet altijd een probleem te zijn.

  De opzichter zal nadat de woning is opgezegd bij de inspectie nagaan of de voorziening mag blijven of verwijderd dient te worden. Als de voorziening verwijderd dient te worden, moet u de woning in oorspronkelijke staat herstellen. U komt niet in aanmerking voor een vergoeding.

 • Kan ik een vergoeding van Woningstichting krijgen?

  Voor sommige voorzieningen krijgt u een vergoeding als u gaat verhuizen. Het gaat dan ook om een voorziening met een (aantoonbare) verbetering. Per voorziening zal door de wijkopzichter bekeken worden of u eventueel in aanmerking komt voor een vergoeding. U kunt vooraf bij de wijkopzichter informeren welke voorzieningen voor een vergoeding in aanmerking kunnen komen.

 • Mag alles blijven zitten als ik ooit verhuis?

  Wij geven in de brief aan of u een tijdelijke of een definitieve vergunning krijgt. Bij een definitieve vergunning mag u de voorziening laten zitten. In geval van een tijdelijke vergunning dient u bij verhuizing de voorziening te verwijderen, tenzij de voorziening wordt overgenomen door de volgende huurder.

 • Wie moet de voorziening onderhouden?

  U bent zelf verplicht tot onderhoud en reparatie van gebreken aan de door u aangebrachte voorzieningen, tenzij u schriftelijk met ons andere afspraken heeft gemaakt.

 • Waaraan moet de voorziening minimaal voldoen?

  Wij hanteren een aantal uitgangspunten bij de beoordeling van een voorziening:

  • De veiligheid, brandwerende materialen, vluchtwegen, ventilatie e.d. dienen gewaarborgd te zijn;
  • Er mag geen sprake zijn van overlast en hinder voor omwonenden;
  • De verhuurbaarheid van de woning en de naastliggende woningen mag niet in ongunstige zin beïnvloed worden;
  • De bouwtechnische kwaliteit van het gehuurde dient op peil te blijven;
  • Er mag niet in strijd gehandeld worden met de bouwverordening en de eisen van de nutsbedrijven;
  • Er moet worden voldaan aan algemene aanvaarde esthetische normen;
  • De deugdelijkheid van de constructie moet goed zijn;
  • Er mag geen waardedaling van de woning plaatsvinden;
  • Goed woningbeheer mag niet worden bemoeilijkt;
  • Het puntentotaal volgens de woningwaardering mag niet verminderen.
 • Mag ik alles veranderen wat ik maar wil?

  Nee, helaas kunnen wij niet voor alle voorzieningen toestemming verlenen. Het mag natuurlijk niet zo zijn, dat er gevaarlijke situaties ontstaan doordat u bijvoorbeeld een dragende muur wegbreekt. Of dat de woning zo wordt veranderd, dat het voor ons moeilijk wordt om in de toekomst de woning weer te verhuren.

 • Wat moet ik doen als ik mijn woning wil veranderen?

  U schrijft een brief naar ons, waarin u aangeeft wat u wilt veranderen. Voeg bij de brief zoveel mogelijk informatie over de geplande voorzieningen en indien aanwezig de bouwtekeningen. Als wij de aanvraag goedkeuren, ontvangt u binnen enkele weken een brief met de schriftelijke vergunning voor de voorziening(en). In deze vergunning staat informatie over de te gebruiken materialen, het (eventueel) aanvragen van een vergunning bij de gemeente, de te volgen werkwijze en de overige voorwaarden.

Meldingsformulier Overlast - MFO

Klachten en geschillen

Klachten

 • Hoe dien ik een klacht in als ik ontevreden over mijn verhuurder?

  Als u ontevreden bent over ons dient u uw klacht schriftelijk in. Beschrijf het probleem zo feitelijk mogelijk. U kunt uw brief sturen naar Woningstichting/Helder Vastgoed. U hoeft uw brief niet te richten aan een bepaald persoon. Wij zorgen ervoor dat uw klacht terechtkomt bij degene die uw probleem het beste kan behandelen.
  Wij streven ernaar om binnen tien werkdagen een schriftelijke reactie te geven. U krijgt dan een brief, waarin uitleg wordt gegeven over wat wij gaan doen om uw klacht op te lossen en binnen welke termijn. Ook staat in deze brief bij wie uw klacht in behandeling is. Bij spoedeisende zaken krijgt u uiteraard zo snel mogelijk antwoord. Wij doen haar uiterste best uw klacht, in overleg met u, zo goed en zo snel mogelijk tot een goed einde te brengen.

 • Waar moet ik zijn voor klachten over mijn verhuurder?

  Als u klachten heeft over ons, kan een gesprek met één van onze medewerkers wellicht oplossingen bieden.

  Dit kan telefonisch of middels een afspraak op ons kantoor. Kunt u het niet eens worden met de medewerker? Vraag dan naar de leidinggevende van de betreffende medewerker. Er wordt samen gezocht naar een bevredigende oplossing.

  Als u na dit gesprek vindt dat uw probleem niet naar tevredenheid is opgelost, dan kunt u een klacht indienen.

 • Waar moet ik zijn met klachten over huurverhoging en servicekosten?

  Wanneer u het niet eens bent met een verhoging van uw huur of van uw servicekosten, deelt u dit schriftelijk en met redenen omkleed mee aan ons. U dient hierbij wel rekening te houden met de termijn (vermeld in de huurverhogingsbrief) waarbinnen bezwaar kan worden gemaakt. Als u er vervolgens met ons niet uit komt, kunt u zich wenden tot de Huurcommissie.

  Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van het www.rijksoverheid.nl.

 • Waar moet ik zijn als ik een klacht over het verlenen van urgentie heb?

  De corporatie zorgt voor de uitvoering van de urgentieverlening. De gemeente Den Helder en wij hebben hierover in een convenant duidelijke afspraken vastgelegd.

  Daarom kunt u uw klacht of vraag bij ons melden, bij voorkeur telefonisch of middels een afspraak op kantoor; daarna eventueel bij de gemeente Den Helder.

  Zie hiervoor ook de folder 'Alles over Klachten en Geschillen'

 • Waar moet ik zijn als ik vragen en/of klachten over woningtoewijzing heb?

  De corporatie zorgt voor de uitvoering van de toewijzing. De gemeente Den Helder en wij hebben hierover in een convenant duidelijke afspraken vastgelegd.

  Daarom kunt u uw klacht of vraag bij ons melden, bij voorkeur telefonisch of middels een afspraak op kantoor, daarna eventueel bij de gemeente Den Helder.

  Zie hiervoor ook de folder 'Alles over Klachten en Geschillen'.

 • Hoe moet ik handelen als ik klachten over buren heb?

  Overlast kan verschillende oorzaken hebben. Mensen verschillen nu eenmaal. Voor te ondernemen stappen over klachten over buren kan de folder 'Alles over burenoverlast' u informeren.

 • Waar moet ik zijn voor een klacht over de warmteleverantie?

  Met een klacht of vraag over de warmteleverantie wendt u zich in eerste instantie tot ons. Als u er met ons niet uitkomt en u huurt een gereguleerde woning (huur onder de huurtoeslaggrens), heeft u de keus: u kunt zich richten tot de Huurcommissie of tot de  Geschillencommissie Warmtelevering. Huurders van een geliberaliseerde woning of van bedrijfsonroerend goed hebben die keus niet, zij kunnen alleen bij de Geschillencommissie Warmtelevering terecht.

Geschillen

 • Hoeveel kost het behandelen van mijn klacht door mijn verhuurder en door de Geschillenadviescommissie?

  Het behandelen van uw klacht door uw verhuurder en door de Geschillenadviescommissie is kosteloos.

 • Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de uitspraak van de Geschillenadviescommissie?

  Indien u het advies van de commissie, of onze over het advies, niet accepteert, dan kunt u in beroep gaan bij de kantonrechter.

 • Wanneer doet de Geschillenadviescommissie uitspraak?

  Een klacht wordt binnen drie maanden door de Geschillenadviescommissie behandeld (en bij ingewikkelde zaken kan die termijn nog eens met drie maanden worden verlengd). Binnen deze periode ontvangen wij de schriftelijke uitspraak (advies) van de commissie.

  De klager ontvangt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes weken nadat het advies aan het bestuur is uitgebracht, de schriftelijke beslissing van de corporatie op het geschil.

  Het advies van de Geschillenadviescommissie is niet bindend. Dat wil zeggen dat wij van dat advies mag afwijken. Wij zullen dat echter alleen doen om heel zwaarwichtige redenen. In de praktijk gaan wij bijna altijd akkoord met het advies van de Geschillenadviescommissie.

 • Hoe werkt de Geschillenadviescommissie?

  De Geschillenadviescommissie werkt volgens een klachtenreglement dat is opgesteld in overleg met verhuurders en huurderbelangenorganisaties. Het reglement is bij ons op te vragen. De commissie toetst de ontvangen klachten eerst aan dit reglement. Niet alle klachten leiden tot een hoorzitting, maar het kan zijn dat de Geschillenadviescommissie u oproept om een mondelinge toelichting te geven.

 • Welke klachten behandelt de Geschillencommissie?

  De Geschillenadviescommissie behandelt klachten van huurders en woningzoekenden over ons, die in een eerder gesprek en/ of briefwisseling niet tot een oplossing zijn gebracht.

  Voorwaarden waaronder de commissie de klacht in behandeling neemt, zijn:

  • De klacht dient eerst aan ons voorgelegd te zijn, zodat wij voldoende tijd hebben om de klacht zelf op te lossen. Indien wij de klacht niet binnen vier weken hebben beantwoord, neemt de geschillenadviescommissie de klacht wel in behandeling.
  • De klacht dient niet door ons uit handen te zijn gegeven aan een advocaat of deurwaarder.
  • De klacht dient nog niet eerder behandeld te zijn door een wettelijke geschillenbeslechtende instantie (Huurcommissie, rechtbank) of door gemeente (bij urgentie en toewijzing).
  • De klacht gaat niet over woningtoewijzing en urgentie, deze dient u bij de gemeente in te dienen als u met ons niet tot een oplossing komt.
  • Klacht heeft geen betrekking op onderwerpen die geregeld zijn in de Uitvoeringswet Huurprijzen Woonruimte, zoals klachten over de hoogte van de huurprijs en/of servicekosten. Deze klachten dient u te melden bij de Huurcommissie als u met ons niet tot een oplossing komt.
 • Hoe en wanneer moet ik de klacht bij de Geschillenadviescommissie indienen?

  U kunt uw klacht alleen schriftelijk bij de commissie indienen, binnen zes maanden na het ontstaan van die klacht. Vermeld in ieder geval uw naam en adres, de feiten waarover u klaagt en de oplossing die u wenselijk acht. Het indienen van een klacht bij de Geschillenadviescommissie heeft geen opschortende werking.
  Adres van de Geschillenadviescommissie:
  Geschillenadviescommissie Kop van Noord-Holland, Postbus 90, 1780 AB Den Helder.

 • Wat is de Geschillenadviescommissie?

  De Geschillenadviescommissie is een onpartijdige commissie, ingesteld door een aantal sociale verhuurders in Noord-Holland. De commissie bestaat uit drie leden, waarvan één lid door de verhuurders en één lid door de huurders wordt voorgedragen. Het derde lid is een onafhankelijk benoemde voorzitter. De commissie wordt ondersteund door een secretaris.

 • Wat kan ik doen als ik na de schriftelijke reactie van mijn verhuurder NOG STEEDS niet tevreden ben over de afhandeling van de klacht door mijn verhuurder zelf?

  Als u het niet eens bent met de door de verhuurder genomen beslissing en uw klacht nog steeds niet bevredigend is opgelost, dan kunt u overgaan tot het melden van uw klacht bij de Geschillenadviescommissie. Lees meer over het klachtenreglement Geschillenadviescommissie.

Inschrijven/opzeggen garage

Inschrijven/opzeggen garage

 • Kan ik mijn huuropzegging wijzigen of annuleren?

  Het wijzigen van de einddatum van het huurcontract kan slechts in sommige gevallen. De opzegging kan uitsluitend geannuleerd worden als wij de advertentie nog niet geplaatst hebben.

  Zowel bij het wijzigen van de einddatum van het huurcontract als bij het annuleren van de huuropzegging zal, indien dit op uw garage van toepassing is, de nieuwe HOGERE HUURPRIJS in rekening worden gebracht. Dit gebeurt vanaf de oorspronkelijke einddatum van het huurcontract.

  Neem voor het aanvragen van het wijzigen of annuleren van de einddatum van de huuropzegging telefonisch contact op met Woonplein (0223) 677677.

 • Wat is de opzegtermijn?

  Bij ons geldt voor het opzeggen van uw huurcontract een minimale opzegtermijn van 30 dagen. Opzeggen kan op iedere dag van de maand. Het hoeft dus niet de eerste of de vijftiende van de maand te zijn.
  Wel is het verstandig om de opzegtermijn niet te krap te nemen. De afgesproken dag waarop u de sleutels aan ons moet overdragen ligt namelijk vast. De volgende huurder houdt daarmee rekening.

 • Hoe zeg ik de huur aan de balie op?

  U kunt persoonlijk komen opzeggen op het Woonplein aan de Middenweg 159. Dit kan echter alleen op afspraak of als er een medewerker beschikbaar is. Wanneer er geen medewerker in de gelegenheid is om u direct te helpen, kunt u het opzegkaartje invullen en bij de balie afgeven. Wij nemen contact met u op.

 • Hoe zeg ik de huur met een opzegkaartje op?

  Bij het Woonplein aan de Middenweg 159 kunt u een opzegkaartje halen. U kunt het opzegkaartje ook hier downloaden.
  Na het invullen van dit kaartje kunt u het kosteloos retour zenden aan Woningstichting Den Helder, Antwoordnummer 1, 1780 WB Den Helder. Wij nemen contact met u op zodra wij het opzegkaartje hebben ontvangen.

 • Hoe zeg ik de huur per brief op?

  U dient in deze brief te vermelden per wanneer u het huurcontract wilt beëindigen en het telefoonnummer waar u bereikbaar bent. Na ontvangst van de brief nemen wij contact met u op.

 • Hoe zeg ik de garage op?

  U kunt de garage op drie manieren opzeggen:

 • Aan wie wordt de garage toegewezen?

  De toewijzing vindt plaats aan de belangstellende kandidaat met het hoogste puntensaldo. Bij garages onder galerijwoningen vindt verdeling plaats op basis van punten en bij een gelijk aantal punten op woonduur. Bewoners Heiligharn (complex 65, Baljuwstraat) krijgen extra punten voor garages onder dat complex voor woonduur toegekend.

 • Hoe kom ik in aanmerking voor een garage?

  U kunt, indien u beschikt over een inschrijfnummer, reageren op advertenties van de op dat moment beschikbare garages. De garages worden op basis van punten toegewezen.

  Wij publiceren de te huur zijnde garages op de website www.woonmatchkopnh.nl. Met het verkregen inschrijfnummer kan een reactie geplaatst worden.

 • Welke gegevens heb ik nodig om me te laten inschrijven voor een garage?

  Een inschrijfnummer welke uitsluitend bestemd is voor het huren van een garage of verhuurbare ruimte verkrijgt u door het overleggen van:

  1. Een geldig Nederlands paspoort, of geldig Europese identiteitskaart (Koninkrijk der Nederlanden) of een Vreemdelingendocument met geldige verblijfstitel.
 • Hoe kan ik een garage huren?

  Voor het huren van een garage dient u zich:

  1. in te schrijven als garage zoekend 
  2. te reageren op het garageaanbod*

  *In sommige gevallen bieden wij de beschikbaar komende garage eerst te koop aan.

   

  Inschrijven als garage zoekende en reageren op huuraanbod doet u op www.woonmatchkopnh.nl.