Wij hechten grote waarde aan een transparant ondernemingsbestuur waarin de belangen van alle belanghebbenden op passende wijze worden meegewogen. De Raad van Commissarissen en het bestuur hebben om die reden besloten om de Governancecode Woningcorporaties ook voor ons van toepassing te verklaren.