Studentenkamers gebouw Prinses Margriet

Voor wie bestemd?
Prinses Margriet is bestemd voor MBO-leerlingen van het ROC Den Helder, WO-studenten en HBO-studenten.

Wat kost het en wat bieden we daarvoor?
Kosten zijn €315,80 per maand (peiljaar januari 2018), inclusief water, energie en schoonmaak gemeenschappelijke ruimte. Je krijgt daarvoor een privé-ruimte van 26 m². Daarin een woon-slaapkamer, een keukenblok met gootsteen en een eigen natte cel met douche en toilet. Voor koken en wassen kan je gebruik maken van de fornuizen resp. wasmachine in de gemeenschappelijke ruimten.
Ook is er een gemeenschappelijke ontspanningsruimte c.q. eetruimte. Een beheerderspaar houdt toezicht. Klik hier voor de taken van de beheerderspaar. Een jaarlijks verhoging van de huur behoort tot de mogelijkheden.

Gelden er strenge regels?
Ja, er gelden strenge regels waar de bewoners voor tekenen. Alleen wanneer iedereen zich aan die regels houdt blijft het leuk wonen in gebouw Prinses Margriet. Een beheerderspaar ziet erop toe dat iedereen de regels naleeft. Klik hier voor het huishoudelijk reglement.


Belangrijk om te weten is dat het ontvangen van logés aan strikte regels is gebonden en dat elke kamer maar door één persoon bewoond mag worden. Leerlingen/studenten met een bij hen wonend kind krijgen hier dus geen kamer. Ieder huurder tekent voor deze regels.

Kan ik er blijven wonen als ik klaar ben met m’n opleiding?
Ja, maar niet lang. Uiterlijk een half jaar nadat je je diploma hebt behaald eindigt het huurcontract. Als je tussentijds met je opleiding stopt eindigt het huurcontract uiterlijk 3 maanden nadat je gestopt bent.
Het is overigens niet zo dat je automatisch vanuit een kamer in Prinses Margriet kunt doorstromen naar een andere woning van ons. Als je daarvoor na je opleiding in aanmerking wilt komen, zul je je (op tijd!) als woningzoekende moeten inschrijven, zodat je kunt reageren op ons woonaanbod.

Welke inkomenseisen worden gesteld?
Als je kunt aantonen dat je studiefinanciering ontvangt of een vast inkomen hebt dat tenminste even hoog is als het bedrag van de studiefinanciering, voldoe je aan de financiële voorwaarde.
 
Bij wie kan ik informatie vragen?
Dat kan bij onze kcc via telefoonnummer (0223) 677677. Op het ROC zijn mevrouw Leegwater en mevrouw de Man ook beschikbaar voor het geven van informatie.

Hoe kan ik mij inschrijven of opgeven als belangstellende voor een kamer?
Je kan je telefonisch (0223 677677) aanmelden als geïnteresseerde of het inschrijfformulier invullen. Klik hier voor het inschrijfformulier.
Dit formulier kun je digitaal (info@wsdh.nl) aan ons verzenden of afgeven op het Woonplein (Middenweg 159, Den Helder).