Informatie voor jongeren

Den Helder schreeuwt om krachtige, jonge inwoners
…en om het jongeren het makkelijk te maken geeft Woningstichting ze een duwtje in de rug! Hoe ? Met jongerencontracten en extra punten!

Jongerencontracten

Woningstichting heeft  een aantal woningen geselecteerd waarvoor jongerencontracten van toepassing zijn. Een jongerencontract houdt in dat de jongere tot zijn of haar 23e verjaardag korting krijgt op de huur. De huur wordt dan maximaal €409,92 (peiljaar 2016). De verlaagde huurprijs maakt het ontvangen van Huurtoeslag mogelijk. Na de 23e verjaardag vervalt de korting op de huur. Vanaf die leeftijd gelden immers ruimere regels voor de huurtoeslag, waardoor het ook bij een hogere huurprijs mogelijk is huurtoeslag te ontvangen. De woningen met jongerencontracten vindt u binnenkort op onze website en in onze wekelijkse krantenadvertentie.

Extra punten jongeren

Het puntensysteem van Woningstichting bevoordeelt oudere woningzoekenden. Om jongeren extra kans op een leuke woning te geven krijgen jongeren extra punten. Om in aanmerking te komen voor deze extra punten moet de woningzoekende vast werk hebben (minimaal een jaarcontract wat nog een half jaar geldig is, voor minimaal 20 uur in de week) in Den Helder of in één van de omliggende gemeenten en mag niet ouder zijn dan 30 jaar. Voor jongeren van 30 t/m 33 jaar geldt een overgangsregel. Je kan de extra punten krijgen door een werkgeversverklaring in te leveren bij Woningstichting. Alle bij Woningstichting ingeschreven jongeren die mogelijk in aanmerking komen voor deze extra punten hebben inmiddels een brief ontvangen waarin staat wat te doen om deze punten aan hun opgebouwde puntentotaal toegevoegd te krijgen.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Woningstichting op 0223 (677677).