Informatie over urgentie

Er zijn situaties in een mensenleven die vragen om een voorrangsbehandeling. Zo’n voorrangsbehandeling bestaat ook bij woningtoewijzing: u krijgt dan urgentie toegekend.

Om iedere vorm van oneerlijkheid te voorkomen hebben gemeente Den Helder en wij in een convenant heel duidelijk afspraken gemaakt over het begrip ‘urgentie’. Deze afspraken zijn er om misbruik van de regeling te voorkomen en zo de andere woningzoekenden niet te benadelen.

Hoe werkt het?

  1. U meldt zich bij ons met de benodigde documentatie. Wij dragen uw aanvraag over aan een door beide partijen aangesteld gekwalificeerd persoon van Vangnet en Advies (V&A) van GGD Hollands Noorden.
  2. Het team van V&A beoordeelt uw aanvraag, onder andere door een huisbezoek en overleg met instanties die uw aanvraag ondersteunen.
  3. Het oordeel van de commissie V&A wordt aan ons voorgelegd. Wij nemen het uiteindelijke besluit. Van het besluit ontvangt u schriftelijk bericht.

Wanneer u met urgentie een woning krijgt toegewezen dient u deze te accepteren, bij weigering vervalt uw urgentie. U kunt geen voorkeur voor een bepaalde wijk, straat of voor een bepaald woningtype aangeven.

In de folder Alles over Urgentie vindt u meer informatie over wanneer u in aanmerking komt voor urgentie en welke documenten dient te overleggen.