Afrekening stookkosten duurt 5 tot 6 maanden

Elk jaar berekenen wij de werkelijk gemaakte stookkosten. Dit gebeurt per complex op een ander moment. Voordat wij u de definitieve afrekening sturen gebeuren de volgende stappen:

Helaas kunnen wij dit proces niet versnellen daar we te maken hebben met verschillenden partijen. Wij rekenen de stookkosten af binnen de regels van de Warmtewet.