Stichting Huurdersbelang Den Helder

De huurders van Woningstichting Den Helder worden vertegenwoordigd door de Stichting Huurdersbelang Den Helder. Woningstichting betrekt de leden van deze stichting bij het tot stand komen van haar beleid. Stichting Huurdersbelang Den Helder is een zelfstandige organisatie en heeft een eigen website: http://www.shbdenhelder.nl/