Overlastformulier

U dient eerst zelf actie te ondernemen, voordat wij uw klacht behandelen. Heeft u al met de buren gepraat? Zijn er meer mensen die overlast ervaren? Meer informatie vindt u in de folder "Burenoverlast? U kunt er wat aan doen", hier te openen. Alleen wanneer duidelijk is dat u het probleem niet zelf kunt oplossen, heeft het zin om dit formulier in te vullen en ons te verzoeken om te bemiddelen.

overlastformulier

Contactgegevens
Gegevens bewoners met betrekking tot de overlast
Omschrijving van de aard van de overlast
Is deze overlast er vaker geweest?
Ondernomen acties
Als u zelf geen contact heeft gezocht met de veroorzaker, doen wij niet meer dan administreren van uw klacht. In één-op-één situaties kunnen wij niet meer dan een bemiddelingspoging doen.

Heeft u de overlastgever(s) aangesproken?
Zijn er meer omwonenden die deze overlast ervaren?
Zijn deze omwonenden bereid ook een meldingsformulier overlast in te vullen?
Heeft u contact opgenomen met de politie?
Heeft u anderen ingeschakeld bij uw pogingen de overlast te beëindigen?
Opmerkingen

Let op

Als u zelf geen contact heeft gezocht met de veroorzaker, doen wij niet meer dan administreren van uw klacht.

In één-op-één situaties kunnen wij niet meer dan een bemiddelingspoging doen.

Lees meer