Huur opzeggen

Een vlotte verhuizing begint met het tijdig opzeggen van de huur van uw woning. U kunt uw huur op iedere dag van de maand opzeggen met inachtneming van minimaal één maand opzegtermijn. Het hoeft dus niet de eerste of de vijftiende van de maand te zijn.

U kunt de woning/garage op drie manieren opzeggen:

  • per brief;
  • met een opzegkaart;
  • persoonlijk op het Woonplein.

Per brief
U dient in deze brief te vermelden per wanneer u het huurcontract wilt beëindigen, naar welk adres u gaat verhuizen en het telefoonnummer waar u bereikbaar bent. Na ontvangst van de brief nemen wij contact met u op voor het maken van afspraken voor het inspecteren van de woning.

Met opzegkaart
Bij de receptie op het Woonplein aan de Middenweg 159 kunt u een opzegkaart halen. U kunt de opzegkaart ook downloaden. Na het invullen van dit kaartje kunt u het kosteloos retour zenden aan Woningstichting Den Helder/Helder Vastgoed, Antwoordnummer 1, 1780 WB Den Helder. Wij nemen contact met u op zodra wij het opzegkaartje hebben ontvangen voor het maken van afspraken voor het inspecteren van de woning.

Persoonlijk op het Woonplein
U kunt persoonlijk komen opzeggen op het Woonplein aan de Middenweg 159. Dit kan echter alleen op afspraak of als er een medewerker beschikbaar is. Wanneer er geen medewerker in de gelegenheid is om u direct te helpen, kunt u het opzegkaartje invullen en bij de balie afgeven. Wij nemen contact met u op voor het maken van afspraken voor het inspecteren van de woning.

Wijzigen einddatum huurcontract of annuleren opzegging

De afgesproken dag waarop u de sleutels aan ons moet overdragen ligt vast. De volgende huurder heeft zijn verhuisdatum daar ook weer op afgestemd.

Het wijzigen van de einddatum van het huurcontract kan uitsluitend als Woningstichting de advertentie nog niet geplaatst heeft.

Zowel bij het wijzigen van de einddatum van het huurcontract als bij het annuleren van de huuropzegging zal, indien dit op uw woning van toepassing is, de nieuwe HOGERE HUURPRIJS in rekening worden gebracht. Dit gebeurt vanaf de oorspronkelijke einddatum van het huurcontract.

Neem voor het aanvragen van het wijzigen of annuleren van de einddatum van de huuropzegging tijdens kantooruren telefonisch contact op met Woonplein (0223) 677677.


Inspecties/overname

Direct na de opzegging maken wij met u afspraken voor een eerste en tweede inspectie. Daartoe  bezoekt onze wijkopzichter uw woning, om samen met u door de woning/tuin te lopen en alle zaken die door u uitgevoerd moeten worden te noteren op het inspectierapport. De wijkopzichter keurt uw woning volgens de door ons vastgestelde kwaliteitsnormen. Lees meer over de inspecties en mogelijkheden overname in de folder "Alles over Opzeggen huur". Lees meer over het achterlaten van uw woning en de door ons gehanteerde kwaliteitsnormen in "Alles over Achterlaten woning".

Verrekening kosten

De huur, servicekosten en eventuele abonnementskosten worden verrekend tot en met de  opzegdatum. U ontvangt hiervoor een aparte nota.