Reparatieverzoek

Mededeling: Per 1 augustus kan het digitaal indienen van een reparatieverzoek alleen nog maar door in te loggen in ‘Mijn Woningstichting’ met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Het  ‘formulier reparatieverzoeken’ komt dan te vervallen. Alle huurders ontvangen hierover een brief. Natuurlijk blijft het mogelijk om telefonisch of per brief uw reparatieverzoek in te dienen.

Wanneer u een defect aan uw huurwoning wil aanmelden voor reparatie dan kunt u dat op vier manieren doen:
• Digitaal via Mijn Woningstichting
• Digitaal via ons formulier reparatieverzoeken
• Telefonisch tijdens kantooruren via (0223) 677677
• Per brief naar: Woningstichting Den Helder, Postbus 90, 1780 AB Den Helder.


Let op: meld spoedeisende reparatieverzoeken niet aan via e-mail of contactformulier maar bel (0223) 677677.

Wij wijzen u er bij dezen op dat bepaalde onderhoudswerkzaamheden meer tijd in beslag kunnen nemen wanneer de vakman het werk ter plaatse bekijkt. Het door u ingediende reparatieverzoek wordt dan een inspectie, de vakman zal u inlichten hoe de klacht verder wordt afgehandeld.

De jaarlijkse servicebeurt voor het Abonnee Onderhoud wordt op initiatief van Woningstichting ingepland. Hier krijgt u van ons bericht van. U hoeft dus zelf geen inspectie voor het Abonnee Onderhoud aan te melden.

 

 

 

Volwassene aanwezig

Onze vaklieden mogen alleen in aanwezigheid van meerderjarige personen in de woning aan het werk zijn.

Buitensluiting en sleutels

Binnen laten na buitensluiting of het vervangen van sloten gebeurt uitsluitend tegen (contante) betaling.